Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Na serio o konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio”. W debacie udział wzięli m.in. Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki senator RP oraz osoby reprezentujące różne środowiska osób niepełnosprawnych i osoby z niepełnosprawnością – beneficjenci Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu Anny Komorowskiej małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do uczestników debaty, w którym napisała:

„(…) to ważne, że omawiacie Państwo dotychczasowe działania na rzecz wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, o prawach osób niepełnosprawnych, którą ratyfikował mój małżonek w 2012 roku. Konwencja ważna jest zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak również dla wszystkich, którzy zmieniają sposób myślenia o niepełnosprawności, wspierają integracje i podejmują wyzwania do wprowadzania dalszych zmian na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. (…) Wysoko cenię zaangażowanie rodziców osób z niepełnosprawnością, którzy inicjują szereg ważnych rozwiązań, inspirując w ten sposób do działania zarówno samorząd, jak i organizacje samorządowe, a także lokalną wspólnotę”.

Podczas debaty dyskutowano na temat wdrażania postanowień Konwencji, skutecznych standardach rehabilitacji, opiece zdrowotnej, edukacji, możliwościach na rynku pracy oraz o udziale osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Maria Król – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych podkreśliła w swoim wystąpieniu, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo i obowiązek współdecydować, wypowiadać się na temat potrzeb, a także mówić o własnych dysfunkcjach i ograniczeniach w przestrzeni publicznej. Jej zdaniem świat odchodzi od medycznego myślenia o niepełnosprawności. – Wielu niepełnosprawności nie da się po prostu wyleczyć, natomiast można zmieniać środowisko. Można modyfikować to środowisko tak, aby osoby z niepełnosprawnością aktywnie i na równi z innymi mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Nowa definicja o niepełnosprawności mówi, że niepełnosprawność jest czymś ewoluującym, jest to zmienna, która zależy od tego jak zmodyfikowane jest środowisko dla osoby z niepełnosprawnością. Podkreśliła również fakt, że dostosowanie środowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnością powoduje, iż osoby te nie odczuwają ciężaru swej dysfunkcji. Na zakończenie dodała: - Niepełnosprawność to z jednej strony aspekt medyczny, z drugiej zaś kwestia społeczna i polityczna. O niepełnosprawności należy myśleć przede wszystkim w kategorii praw człowieka. Apelowała o godne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Następnie Krystyna Mrugalska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym mówiła o „Myśleniu Konwencyjnym jako drodze do niezależności osoby z niepełnosprawnością”. Wystąpienie rozpoczęła od słów: „Jestem szczęśliwa. Publiczność tak licznie zebrała się  dzisiaj w trudnym temacie gatunkowym. To jest efekt zmiany świadomości”. Zdaniem Krystyny Mrugalskiej „aktualnie wkraczamy w stan bio-psychologicznego podejścia do spraw osób z niepełnosprawnością”, które mają prawo uczestniczyć w życiu społecznym. Podczas wystąpienia położyła nacisk na prawa człowieka podkreślając wartości, na których zbudowany został stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. Przypomniała uczestnikom debaty, iż w 1948 roku powstała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Na zakończenie powiedziała: - Bariera tkwi po stronie postaw ludzkich, a nie dysfunkcji organizmu. Barierę można likwidować i to jest wspólne zadanie.

Podczas panelu dyskusyjnego „o roli władzy lokalnej , administracji rządowej i samorządowej oraz ich współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych we wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” mówiono między innymi o promowaniu dobrych praktyk, aktywności zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym oraz o wprowadzaniu rozwiązań prawnych.

- W Gdańsku rodziły się dobre rzeczy i jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie ma istotne znaczenie w procesie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - mówił Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Podkreślił również, że w procesie wdrażania kluczową rolę odgrywa edukacja  i partnerstwo struktur administracji rządowej, samorządowej i rynku pracy.

Ogólnopolską debatę zorganizowało Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Unia Metropolii Polskich i Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Partnerem wydarzenia było Miasto Gdańsk.

Do pobrania: Apel gdański O godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce 

link do audycji TVP Gdańsk

tekst ze strony www.gdansk.pl