Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Nagroda specjalna OWES "Dobra Robota" dla Spóldzielni socjalnej Kaszubska Tęcza

11 grudnia 2014 w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się jubileuszowa Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wśród nagród specjalnych znalazła się nagroda Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku w dziedzinie ekonomii społecznej, która powędrowała do Wielobranżowej Spółdzielni socjalnej Kaszubska Tęcza.

Ponadto Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Spółdzielni socjalnej Iskra. Gratulujemy zwycięzcom, dzielimy radość i mamy nadzieję, że zarówno inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej, jak podmioty ekonomii społecznej coraz częściej będą doceniane i nagradzane za swą społeczną i przedsiębiorczą działalność.


Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym.  Jest ona ważnym elementem promującym najlepsze praktyki organizacji obywatelskich oraz przykład dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.

Nagrodę Bursztynowego Mieczyka przyznaje Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nagradzając najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych działających na obszarze województwa pomorskiego.
W tym roku po raz pierwszy w dziedzinie ekonomii społecznej nagrodę specjalną ufundował Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku.