Metropolitalne wiadomości

aktualności

Nagrody Smart Metropolia im. Pawła Adamowicza przyznane

Pierwszy dzień XI kongresu Smart Metropolia zakończyła - tradycyjnie już - gala. Tym razem w przestrzeniach gdańskiej Montowni. Podczas wieczoru przyznano trzy nagrody Smart Metropolia im. Pawła Adamowicza, a dodatkowo odbyła się debata kulturalna, która poruszała aktualne problemy z przestrzeni publicznej.

Debatę poprowadziła Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, a jej rozmówcami byli Grzegorz Kwiatkowski (poeta, muzyk zespołu Trupa Trupa, rzecznik Teatru Wybrzeże), Alicja Jabłonowska (twórczyni 100czni), Mariusz Waras (artysta, performer) oraz Paweł Nowak (akordeonista, twórca festiwalu akordeonowego w Sulęczynie).

Kiedy spotykają się osoby związane z kulturą z tak różnych środowisk twórczych, można się spodziewać, że trudno będzie znaleźć wspólny mianownik. Nic bardziej mylnego - można powiedzieć, że w wielu kwestiach - zwłaszcza dotyczących hejtu, tolerancji czy potrzeby wspólnoty - mówili jednym głosem.

Goście gali mogli nie tylko lepiej poznać przedstawicieli metropolitalnej sztuki, ale też skonfrontować ich punkt widzenia ze swoim. Po raz kolejny okazało się jak ważnym elementem całej społecznej układanki jest kultura. Ponieważ kultura to nie tylko muzyka, sztuka, imprezy czy performance. Kultura to wszystko, co nas otacza i jedno z najważniejszych spoiw tkanki społecznej.

Wieczór zakończył się wręczeniem nagród Smart Metropolia im. Pawła Adamowicza. Jak słusznie zauważył Wojciech Szczurek, wszystkie mają wspólny mianownik - przyszłość.

Laureaci nagród:

Nagroda w kategorii Idea Przyszłości 
EkoFabryka w Wejherowie

EkoFabryka jest jedną z nowocześniejszych w Polsce inwestycji ekologicznych.
To miejsce gospodarowania odpadami, które dodatkowo pełni rolę Centrum Edukacji Ekologicznej. Obok usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów, nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest edukacja realizowana poprzez warsztaty, spotkania i konferencje. Działania edukacyjne pozwalają na szerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami i rozwój postawy proekologicznej wśród mieszkańców.

Nagroda w kategorii Inicjatywa Przyszłości 
Marianna Sitek-Wróblewska i Piotr Wróblewski 
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Fundacja prowadzi największą na terenie metropolii sieć kameralnych domów dla dzieci. Mieszka w nich po 14 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 25 lat. Prowadzi także świetlice wsparcia dziennego w Gdańsku i Gdyni oraz przedszkole i Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”. Fundacja realizuje unikatowy w skali kraju program usamodzielnienia, w którym wychowankowie zdobywają kompetencje społeczno-zawodowe w oparciu o zatrudnienie w utworzonych i prowadzonych przez Fundację Innowacji Społecznej dwóch firmach społecznych: Kawiarni Kuźnia oraz Hotelu So Stay***.
 
Nagroda w kategorii Postawa Przyszłości 
Jolanta Szydłowska
Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet

Celem Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet jest dążenie do wyrównywania szans zawodowych i ekonomicznych kobiet poprzez promowanie praktyk równościowych i podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet. Pomorski Zespół do spraw Kobiet analizuje aktywność organizacji, samorządów i innych podmiotów w zakresie praktyk równościowych, opracowuje informacje o sytuacji w regionie w zakresie równości praw kobiet i mężczyzn, diagnozuje bariery i rekomenduje system promowania praktyk i polityk równościowych w tym zakresie. 

  • GIWK