Metropolitalne wiadomości

aktualności

Nextbike Polska SA w restrukturyzacji ponownie odwołuje się do KIO

Po raz kolejny Nextbike Polska SA w restrukturyzacji odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania na nowe Mevo. Tym razem Nextbike żąda przesunięcia terminu składania ofert o pół roku, bo jak sam przyznaje, tyle czasu zajmie spółce złożenie roweru i zakupienie baterii. Inni wykonawcy potwierdzają gotowość na złożenie oferty w wyznaczonym przez OMGGS terminie tj. do 8 czerwca. Odwołanie Nexbike’a oznacza, że termin rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia nowego operatora zostanie przesunięty. Czekamy na wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy.

 

11 maja Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ponownie wysłał do wykonawców biorących udział w dialogu konkurencyjnym zaproszenie do składania ofert. Na wniosek wykonawców termin został wydłużony z 25 maja do 8 czerwca. Jednak 21 maja Nextbike Polska SA w restrukturyzacji ponownie odwołał się do KIO, domagając się m.in. przesunięcia terminu składania ofert o pół roku (do 21 listopada).

Nowy termin składania ofert zostanie wyznaczony po wyroku KIO. Na razie nie mamy informacji na kiedy KIO wyznaczy termin rozprawy.

 

*****

 

Nextbike Polska w restrukturyzacji po raz trzeci odwołuje się do KIO

Przypomnijmy, w kwietniu 2020 r. został ogłoszony dialog konkurencyjny dot. nowego Mevo, do którego zgłosiły się trzy firmy. Do dalszego udziału zostały dopuszczone dwie: konsorcjum BikeU i Freebike oraz firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo. Decyzją komisji przetargowej spółka Nextbike Polska SA została wykluczona z dalszych rozmów. OMGGS uznał ją za „nierzetelnego wykonawcę”, w związku z niezrealizowaniem wcześniejszej umowy na Mevo. Spółka Nextbike Polska nie zgodziła się z tą decyzją i odwołała do KIO, która zdecydowała o unieważnieniu wykluczenia.  Sąd uznał, że firmy Nextbike Polska nie można winić za działania firmy NB Tricity (która była formalną stroną umowy), mimo że firma ta należała do niej w 100%, jako spółka córka. Decyzją KIO Nextbike Polska S.A. została włączona do rozmów w dialogu konkurencyjnym na takich samych zasadach jak pozostali uczestnicy.

Pod koniec stycznia zakończył się dialog konkurencyjny i 26 stycznia OMGGS przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert. Jednak Nextbike Polska ponownie odwołał się do KIO. Wyrok KIO nakazał unieważnienie zaproszenia do składania ofert i zmianę niektórych zapisów OPZ.

- W związku z tym, że zależy nam, żeby mieszkańcy otrzymali jak najszybciej i jak najlepszy produkt, a także ze względu na spore koszty sądowe, podjęliśmy decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku, a wszystkie ważne dla mieszkańców aspekty dot. funkcjonalności rowerów, jak zapisy dot. estetyki rowerów, wygody jazdy, stabilności i ergonomii, czy siły wspomagania w rowerach elektrycznych, zostały zawarte w warunkach zamówienia - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo.

Ponowne zaproszenie do składania ofert zostało przesłane 11 maja, a termin składania ofert na prośbę wykonawców został przesunięty z 25 maja na 8 czerwca.

- 21 maja Nextbike Polska SA w restrukturyzacji ponownie odwołał się do KIO, domagając się m.in. przesunięcia terminu składania ofert o pół roku.  Spółka przyznaje, że nie jest gotowa na złożenie oferty, a co najważniejsze na spełnienie oczekiwań mieszkańców, którzy od dawna czekają na powrót Mevo. Mimo że pozostali wykonawcy potwierdzają gotowość złożenia oferty w wyznaczonym przez nas terminie, to Nextbike gra na czas i nie dopuszcza innych firm do reaktywacji Mevo. Nowy termin składania ofert zostanie wyznaczony po wyroku KIO. Obecnie czekamy na wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy, co trwa zwyczajowo ok. miesiąca - dodaje Dagmara Kleczewska. 

 

Niezwrócone środki z abonamentów. Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike Polska

Po rozwiązaniu umowy z poprzednim operatorem Mevo, na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało. OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków.

- Przygotowywaliśmy się do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego wszczęliśmy dwa postępowania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity ale również jej spółki-matki - Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad naszym zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

 

Jakie ma być nowe Mevo?

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny ma wynieść 29,99 zł, w każdej z 16 gmin będą punkty ładowania baterii, będzie możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym operatorem ma być podpisana na 6 lat. System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.

  • GIWK