Metropolitalne wiadomości

aktualności

Nie zapominamy o poszkodowanych użytkownikach MEVO


OMGGS podejmuje wszelkie starania, aby kwoty z niewykorzystanych abonamentów z MEVO 1 zostały zwrócone użytkownikom. W nowym Systemie przez miesiąc zapraszamy na bezpłatne testy.

Po rozwiązaniu umowy z winy operatora Mevo 1 – Spółką NB Tricity, na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity,  jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało. OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków.

Wobec bezczynności operatora wszczęliśmy stosowne postępowania sądowe. Z jednej strony Prokuratura pracuje nad naszym zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej strony toczy się postępowanie cywilne.

Analizowaliśmy również możliwość wytoczenia, w imieniu mieszkańców, pozwu zbiorowego, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada środków, nawet na przeprowadzenie upadłości. W sierpniu zaś Sąd nie uwzględnił wniosku OMGGS o wykluczenie Nextbike Polska S.A. z dialogu konkurencyjnego na Mevo 2. Sąd uznał bowiem, że operator MEVO 1 Spółka NB Tricity jest odrębnym podmiotem od Nextbike Polska S.A., który bierze udział w postępowaniu na MEVO 2.0.

Pozostaje nam czekać na wyroki sądów w toczących się sprawach. Niestety pandemia Covid znacząco spowolniła również polskie sądownictwo. Tymczasem z uzyskanych informacji wiemy, że użytkownikom zwrócono tylko część pieniędzy. Jak poinformował operator środki pozostały na ponad 80 tys. kont. Na 79,6 tys. kont zgromadzono kwoty w przedziale od 1 gr. do 10 zł. Łącznie daje to 347 tys. zł. Na ponad 1 tys. kont zgromadzono powyżej 50 zł (łącznie 88 tys. zł).

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

Pieniądze na podstawie umowy pomiędzy NB Tricity i użytkownikami trafiały na konto operatora, dlatego OMGGS nie ma prawnych możliwości zwrotu pieniędzy, które użytkownikom zalega prywatny podmiot. OMGGS nie ma dostępu do kont, ani danych osobowych użytkowników. Ze względu na przepisy RODO, nie jest też w stanie określić liczby  i zidentyfikować osób, którym należne są pieniądze.

Robimy wszystko, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości, dlatego w warunkach przetargowych Mevo 2.0 jest zapis, że pieniądze z abonamentów będą trafiać nie do operatora, ale do OMGGS i wszelkie spory z tym związane będą załatwiane bezpośrednio między użytkownikiem, a OMGGS.

Formą rekompensaty dla wszystkich użytkowników (niezależnie od wpłaconej na konto Mevo 1 kwoty) będą darmowe - przynajmniej miesięczne – przejazdy w ramach testów nowego systemu Mevo 2.0. W założeniach przetargowych zapisano, iż 11 miesięcy po podpisaniu umowy, nowy Operator dostarczy do testów rowery, z których użytkownicy będą mogli korzystać za darmo. Do dyspozycji użytkowników będzie przynajmniej połowa floty.

 

  • GIWK