Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Nowa linia PKM w południowej części OMGGS

Pomorze to jedyne w Polsce województwo, w którym powstała nowa linia kolejowa - tzw. Pomorska Kolej Metropolitalna. Pomorze to jedyne miejsce w Polsce, w którym trzy samorządy zbudowały wspólną szkołę na granicy swoich gmin. Dziś w szkole metropolitalnej na granicy Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego gdańskie biuro planistyczne zaprezentowało koncepcję kolejnej nitki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

 

KOLEJOWY BOOM NA POMORZU I TRZY WARIANTY NOWEJ LINII PKM

Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. Zaowocowało to nie tylko dynamicznymi wzrostami liczby pasażerów z 1 mln w 2016 r. do 4,3 mln w 2019 r., ale także licznymi inwestycjami samorządów zrzeszonych w OMGGS w modernizacje dworców i budowę nowych węzłów integracyjnych na terenach, do których dzięki PKM zaczęły docierać pociągi.

Jednym z pomysłów, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt kolejowego boomu po uruchomieniu PKM, był projekt budowy nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Pierwszy etap projektu PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin sąsiadujących jest kolej. Tylko w samych południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. szacuje się, że będzie mieszkać 100 tysięcy osób - nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

 

 

- 5 lat istnienia PKM pokazało jak ważny jest transport kolejowy w regionie, ile zmian przynosi i ile bodźców rozwojowych jest w stanie dać konkretnym obszarom. Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to silnie rozwijająca się część Gdańska i okolicznych gmin, gdzie w kolejnej dekadzie zamieszkać może aż 100 tys. nowych mieszkańców. Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawodny i niskoemisyjny transport – mówił Marszałek Województwa Mieczysław Struk.

 

 

- Stawiamy na nowoczesność. Dzisiaj transport kolejowy to klucz do rozwoju nie tylko dużego miasta, miasta stolicy jakim jest Gdańsk, ale także klucz do rozwoju właśnie  tego obwarzanka otaczającego nasze miasto, bo to jest nam wszystkim bardzo potrzebne, także kiedy myślimy o przyszłości i ekologicznym transporcie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

 

 

- Transport kolejowy jest tym co rozwiąże problemy korkowe. Nie chciałbym, aby gmina Żukowo była znana tylko i wyłącznie z korków, które są na DK20, DK7 i DW211, ale chciałbym, aby była dużym węzłem kolejowym. Transport kolejowy, bezkolizyjny zapewni naszym mieszkańcom kontakt z dużymi ośrodkami miejskimi, ale też mieszkańcy tych dużych miast mogą u nas, w dużych przedsiębiorstwach pracować – mówił Wojciech Kankowski, burmistrz Gminy Żukowo.

 

 

- Miasto Pruszcz ma już ponad 30 tys. mieszkańców. Nowa linia kolejowa to marzenie naszych mieszkańców – usprawni przemieszczanie i odciąży linie drogowe. 10 lat szybko mija, na takie rozwiązania transportowe warto czekać – dodał Jerzy Kulka, zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

 

 

DEKLARACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA I WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTU

6 lipca w Szkole Metropolitalnej w Kowalach Marszałek województwa Mieczysław Struk zaproponował gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu PKM, którego przygotowaniem zajmie się samorządowa spółka PKM SA.

Punktem wyjścia dla nowego projektu o nazwie Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego będą rekomendowane przez Biuro Rozwoju Gdańska warianty nowych tras kolejowych na południu Metropolii. PKM SA zajmie się przygotowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), które uwzględni aspekty techniczne, środowiskowe i finansowe planowanej inwestycji oraz pozwoli na wskazanie jednego korytarza transportowego, dla którego dopiero sporządzane będą warianty realizacji. Opracowanie tej dokumentacji do końca 2023 r. pozwoli na rozpoczęcie fazy projektowej dla „PKM Południe” w nowej perspektywie unijnej.

 

WSPÓŁPRACA METROPOLITALNA

Warto przypomnieć, że już I etap projektu PKM realizowany był przy ścisłej współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego i należącej do niego spółki PKM SA z gminami, przez które biegnie linia PKM. Efektem tej współpracy jest m.in. budowa 26 metropolitalnych węzłów integracyjnych i dróg dojazdowych do przystanków PKM, a także nowa linia tramwajowa.

- Dobra komunikacja w metropolii jest największym wyzwaniem. Ustawa metropolitalna i komunikacja to jest priorytet dla nas wszystkich. Prosimy o jak najszybsze procedowanie ustawy metropolitalnej. Tą metropolią już jesteśmy i już załatwiamy najważniejsze sprawy dla naszych mieszkańców – przykładem jest chociażby Szkoła Metropolitalna – mówiła Magdalena Kołodziejczak, wójt Gminy Pruszcz Gdański. 

 

 

- Współpraca metropolitalna kwitnie. Najpierw szkoła metropolitalna, a teraz mówimy także o reaktywacji linii kolejowej przez Gminę Kolbudy. To jest wspaniała koncepcja, której nie uda się zrealizować bez dotacji unijnych. Perspektywa 8-10 lat nie jest tak odległa jak się nam wydaje. To będzie wielki sukces samorządu i całego Pomorza – mówił Andrzej Chruścicki, wójt Gminy Kolbudy.

 

 

Prezentację z seminatium dot. budowy linii PKM do południowych gmin OMGGS znajdziesz tutaj

fot.Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

 

 

  • GIWK