Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Nowe linie tramwajowe w Gdańsku286 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymało miasto Gdańsk na rozwój komunikacji publicznej. Realizacja kolejnego już czwartego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej pozwoli na zwiększenie dostępności  transportu publicznego, w dynamicznie rozwijających się dzielnicach Górnego Tarasu miasta. 

W ramach podpisanej w dniu 13 grudnia 2017 r. umowy zrealizowanych zostanie sześć zadań inwestycyjnych, których szacunkowy koszt wyniesie ponad 560 mln. zł. Projekt jest jednym z przedsięwzięć ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostaną zrealizowane następujące zadania :

1. Budowa linii tramwajowej oraz jednej jezdni ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
2. Zakup 15 nowych tramwajów do obsługi nowo wybudowanej linii tramwajowej,
3. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej na Stogach,
4. Budowa nowej linii tramwajowych w ramach ul. Nowej Warszawskiej,
5. Nowe wiaty przystankowe,
6. Nowe tablice informacji pasażerskiej.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć zakończy się w 2020 r. Poszczególne zadania znajdują na różnym etapie zaawansowania. Najszybciej bo już za kilka dni miejska spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje podpisze umowę na zakup nowego taboru pasażerskiego. 20 grudnia zaś zaplanowane jest otwarcie kopert z ofertami na budowę linii tramwajowej w ciągu ul. Nowej Bulońskiej Północnej. 11 stycznia 2018 r. będą znani wykonawcy zainteresowani modernizacją infrastruktury tramwajowej na Stogach.

W wyniku realizacji projektu wybudowanych i zmodernizowanych zostanie 7,7 km linii tramwajowych, powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy z 172 miejscami postojowymi  dla samochodów oraz 42  stojakami dla rowerów. Powstaną nowe wiaty przystankowe oraz rozbudowany zostanie System Informacji Pasażerskiej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości i konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego oraz dynamicznego rozwoju transportu intermodalnego.  Będzie miała istotny wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, umożliwiając łatwiejsze i efektywniejsze korzystanie z systemów transportu publicznego.
                                                                                                                                    Biuro Rozwoju Gdańska