Metropolitalne wiadomości

aktualności

Nowe Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie otwarte!

5 lat trwała droga, którą przeszło Muzeum Gdańska, aby przenieść dotychczasową siedzibę Muzeum Bursztynu z Zespołu Przedbramia do Wielkiego Młyna. Od soboty 24 lipca można oglądać największą kolekcję bursztynu na świecie w nowej, wyjątkowej siedzibie muzeum. Na 1000 metrów kwadratowych wystawy stałej umieszczono ponad 1000 eks­po­na­tów.

Wielki Młyn, wzniesiony w Gdańsku przez Krzyżaków, był największym młynem w średniowiecznej Europie. Aż do marca 1945 roku mielono tam zboże dla gdańskich piekarzy i na eksport, a jęczmień przerabiano na słód, głównie dla gdańskich browarników. Po wojnie służył za miejsce wystaw, handlu, a nawet teatr, teraz zyskuje nowe życie. Przez wieki kilkakrotnie był rozbudowywany i modernizowany, obecnie ma 41 m długości, 26 m szerokości i 26 m wysokości.

Termomodernizację Wielkiego Młyna zrealizowano dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach metropolitalnego programu modernizacji energetycznej, który obejmuje 263 obiekty.

Prace konserwatorsko-remontowe oraz adaptacja budynku na potrzeby nowej siedziby Muzeum Bursztynu trwały w latach 2018–2021. Nie wszystkie efekty widać gołym okiem.

– Dzięki nowej stolarce okiennej, nowemu dachowi i nowoczesnym rozwiązaniom pozwalającym redukować straty energii cieplnej udało się np. o 75 proc. zmniejszyć zużycie energii w porównaniu ze zużyciem w latach, gdy obiekt ten służył mieszkańcom jako centrum handlowe – mówi dr Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska.

Nowe życie Wielkiego Młyna

Na dzień przed wielkim otwarciem nowego oddziału Muzeum Gdańska, w Wielkim Młynie podsumowano drogę, jaką przeszedł Gdańsk, aby stać się światową stolicą bursztynu. Stworzenie imponującej kolekcji zbiorów i przygotowanie dla niej reprezentatywnej siedziby nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania, współpracy oraz finansowego wsparcia wielu instytucji.

– Czuję dzisiaj dumę i wdzięczność, wobec tych wszystkich, którzy przez ostatnie prawie 30 lat zrobili wiele, aby bursztyn stał się jednym z symboli naszego miasta. Mam także na myśli prezydenta Pawła Adamowicza. Ale dziękuję też tym wszystkim, którzy od początku wierzyli w tę ideę i wspólnie, konsekwentnie doprowadziliśmy do otwarcia tego muzeum.  Dziękuję także donatorom, bez których hojności i serca to muzeum w takim kształcie nie mogłoby powstać – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Daliśmy nowe życie największemu, średniowiecznemu młynowi w Europie, wierzę, że teraz na nowo będzie naszym powodem do dumy. Bądźmy, gdańszczanki i gdańszczanie, ambasadorem tego miejsca i naszego miasta. Życzę, aby muzeum się cieszyło taką popularnością, aby przed wejściem ustawiały się kolejki, a zbiory ciągłe rosły. Zapraszam do zwiedzania i do dumy z naszego miasta i z tego, że możemy i umiemy współpracować i wspólnie budować dobre rzeczy.

O wyjątkowości nowego muzeum oraz o tradycji bursztynnictwa w naszym regionie mówił także Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

–To niezwykle ważny dzień dla Gdańska i Pomorza, bursztyn jest naszym złotem Bałtyku, który jest najbardziej znanym bogactwem świadczącym o wielkości Gdańska i Pomorza. To tutaj przed tysiącami lat szły legiony rzymskie w poszukiwaniu złota Bałtyku, dziś możemy powiedzieć z historycznego punktu widzenia, że bursztyn jest odnajdywany na wszystkich kontynentach, odnajdywany nawet w grobowcach faraonów  Jakże się z tego nie cieszyć, że powstaje takie fantastyczne miejsce, gdzie będziemy mogli pokazywać kunszt gdańskich rzemieślników, jak zmieniały się metody obróbki bursztynu i w jaki sposób przed tysiącami lat, tak i dziś bursztyn podkreśla piękno i urodę wszystkich tych, którzy chcą go nosić, wszystkich, którzy wierzą, że bursztyn przynosi szczęście. Dziękuję pani prezydent za kontynuację tej myśli, którą kilka lat temu rzucił prezydent Paweł Adamowicz, że bursztyn wymaga dobrej ekspozycji, wymaga prezentacji kunsztu rzemiosła gdańskiego, wymagana jest prestiżowa lokalizacja w stolicy bursztynu, jaką jest Gdańsk. Cytując Homera, który mówił o bursztynie, że są to paciorki złociste jak słońce, niech one rzeczywiście świadczą o wielkości Gdańska.


Wszystkim tym, którzy pomogli w realizacji przedsięwzięcia podziękował również Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. - Jestem zobowiązany, aby wspomnieć także o śp. Pawle Adamowiczu, to za jego kadencji władze miasta uznały, że ten projekt ma szanse i może okazać się sukcesem – mówił.

Wsparcie Unii Europejskiej

Termomodernizację Wielkiego Młyna zrealizowano dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a wystawę stałą - dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

– Bardzo się cieszę, że finanse europejskie mogły wspomóc taki piękny obiekt i taką piękną wystawę. Proces dochodzenia do tego, żeby otrzymać dofinansowanie jest bardzo skomplikowany i trudny. Zaangażowanych jest dużo różnych instytucji oraz, co dla mnie niezwykle ważne, bardzo wiele osób. W związku z tym chciałbym przede wszystkim podziękować członkom komitetu monitorującego programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja, którzy podjęli taką decyzję, aby dofinansować ten projekt. Instytucji zarządzającej – Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz moim koleżankom i kolegom ze wspólnego sekretariatu. Chciałbym też podziękować partnerom projektu, a więc Muzeum Gdańska, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, ale też pracownikom Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie – mówi dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Muzeum powstało dzięki darczyńcom

Po 15 latach dzia­łal­no­ści w Zespole Przed­bra­mia Muzeum Bursz­tynu prze­niosło się do Wiel­kiego Młyna na Sta­rym Mie­ście - naj­więk­szego młyna śre­dnio­wiecz­nej Europy. W sobotę 24 lipca, o godz. 10 nową wystawę stałą otworzyli pierwsi zwiedzający.

– Czekaliśmy na to ponad 20 lat. Muzeum zostało powołane z inicjatywy bursztynników, a Ci na inicjatywie nie poprzestali, ale także wsparli nas swoimi darami i przekazami, za co dziękuje. 40 procent naszej kolekcji pochodzi z darów, przekazów od osób prywatnych i firm, za co dziękuje i to bardzo ważne, że w Gdańsku mamy obecnie jedną z największych kolekcji bursztynu na świecie – mówiła Renata Adamowicz, kierownik nowego Muzeum Bursztynu. – Chciałbym również podziękować za przyjęcie zaproszenia na otwarcie i inaugurację naszej sali wystaw czasowych, twórcom wystawy „Biżuteria z komunikatem”. Jest to 19 edycja tej wystawy, która miała miejsce nie tylko w Polsce, ale także w Londynie czy Pekinie. Prezentowanych jest ponad 300 prac ponad 130 artystów.

Partnerem Głównym Weekendu Otwarcia nowego Muzeum Bursztynu są Międzynarodowe Targi Gdańskie i Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Odwiedź nowe Muzeum Bursztynu

W Gdań­sku obecnie znajduje się jedna z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie. Na 1000 metrów kwadratowych wystawy stałej umieszczono ponad 1000 eks­po­na­tów, a także nowych instalacji scenograficznych. Nowe Muzeum Bursztynu można zwiedzić bez kolejek, dzięki rezerwacji biletów online.

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE
▪ wejdź na stronę: muzeumgdansk.pl / zakładka „Zaplanuj wizytę!”
▪ kliknij dogodny dla siebie termin (początkowo dostępne będą: 26 lipca – 15 sierpnia 2021)
▪ każdego dnia w puli będzie 630 biletów, 70 na każdą pełną godzinę, zwiedzający wybiera dzień i godzinę
▪ pierwsze wejście na wystawę: godz. 10:00, kolejne o każdej pełnej godzinie, ostatnie o godz. 18.00
SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE MUZEUM BURSZTYNU
▪ oferta dla seniorek i seniorów oraz osób wykluczonych cyfrowo
▪ 230 biletów dziennie, po 30 na każdą pełną godzinę
WEJŚCIE DO MUZEUM
▪ ul. Wielkie Młyny 16 od strony skweru Heweliusza (dawne główne wejście do centrum handlowego)
▪ każdy gość musi udać się do kasy, wybierz odpowiednią ścieżkę:
dla posiadaczy biletów online
dla osób chcących kupić bilet w kasie
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
▪ wejście/wyjście od strony dziedzińca przy ul. Na Piaskach (między Wielkim Młynem a Domem Młynarza)
▪ ta droga również prowadzi do kasy
GODZINY OTWARCIA MUZEUM BURSZTYNU
sezon letni / 18 czerwca – 18 września 2021
▪ 7 dni w tygodniu, codziennie: 10–19
sezon zimowy / 19 września 2021 – 17 czerwca 2022
▪  6 dni w tygodniu (we wtorki zamknięte), codziennie: 10–16
 

 

  • GIWK