Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

O migrantach na metropolitalnym rynku pracy

Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe dla migrantów, czyli integrujący rynek pracy w metropolii – m.in. o tym rozmawialiśmy dzisiaj w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza z przedstawicielami urzędów pracy, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych.

Główne tematy dzisiejszego spotkania „Migranci i migrantki na metropolitalnym rynku pracy” to:

• sposoby dotarcia do migrantów, pomoc w pośrednictwie pracy i podwyższaniu kompetencji zawodowych;
miejsca doradztwa zawodowego

• przygotowanie instytucji samorządowych do włączania migrantów w rynek pracy;

• platforma pośrednictwa pracy dla migrantów.

Za nami również spotkanie Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, która przygotowuje dokument „Standardy Minimum w Integracji Imigrantów”.

Jako pierwsza metropolia w Polsce pracujemy nad gotowymi rozwiązaniami dla samorządów, które pomogą włączać wielokulturowych mieszkańców m.in. w metropolitalny rynek pracy, kulturę i oświatę.

  • GIWK