Metropolitalne wiadomości

aktualności

O roli obszarów metropolitalnych w Brukseli

6 lutego br. odbyło się w Brukseli spotkanie polskich samorządowców z Panem Marc’iem Lemaitre, dyrektorem generalnym ds. Polityki regionalnej i miejskiej (DG Regio). Głównym tematem spotkania było uwzględnienie roli obszarów metropolitalnych w kształtowaniu polityki i wsparcia UE kierowanego dla Polski.

W spotkaniu uczestniczyli: Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki Prezydenta Miasta Gdańska, Rafał Trzaskowski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku. Delegacja prezydentów nie ma wątpliwości, że wzmacnianie polskich ośrodków wzrostu to działanie na korzyść małych i średnich miast. Dlatego polskie miasta wojewódzkie chcą włączyć się w kształtowanie polityki Unii Europejskiej i wpłynąć na kształt dokumentów strategicznych m.in. propozycji Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wbrew kreowanej przez media narracji, wsparcie polskich metropolii to najskuteczniejszy sposób na wsparcie polskiej prowincji - to metropolie są mostem dla gmin wiejskich do sięgania po środki unijne, np. mała gmina miejska Puck otrzymuje wsparcia UE na mieszkańca dwukrotnie wyższe niż sam Gdańsk. To metropolie stwarzają najlepsze możliwości do poprawy zarządzania i dzielenia się wiedzą, a co za tym idzie realizacji polityki spójności wysokiej jakości.

Kształtowanie rozwoju metropolitalnego to nie tylko wyzwania i problemy, takie jak subrubanizacja i związane z nią koszty, ale też potencjały – produktywność, kapitał ludzki i dochody, które można wykorzystywać na rozwój pozostałych obszarów. Prawie połowa PKB w Polsce generowana jest przez metropolie, a otoczenie rdzenia metropolii w latach 2004-2015 zarejestrowało sześciokrotnie większy wzrost PKB niż ich centrum. Wg Eurostatu 6 polskich regionów jest w pierwszej 10 najszybciej rozwijających się w Europie – widać to po dynamice wzrostu GDP od 2006 do 2016 r. Mimo, że nasz wzrost jest dynamiczny, to i tak w porównaniu z innymi europejskimi metropoliami o podobnej liczbie ludności nasze PKB per capita jest nieporównywalnie niższe od np. Bremy, Utrechtu, czy Drezna. Fundusze unijne w Polsce napędzają innowacyjną gospodarkę, co pozwala nam zmieniać kierunek rozwoju naszych regionów ku modelom zachodnim.

Obszary metropolitalne będące motorem napędowym polskiej gospodarki zapewnią lepszą koordynację działań w kształtowaniu polityki spójności. Dlatego polskie metropolie chcą aktywnie włączyć się w kształtowanie polityki UE, wzmacniać i utrzymywać trwałość wspólnoty europejskiej.

  • GIWK