Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Obszar Metropolitalny dla Kultury!

Podsumowanie działań podjętych w poprzedniej kadencji, refleksja nad rolą kultury w Strategii OM 2030 to tematy przewodnie towarzyszące pierwszemu w tym roku posiedzeniu Komisji ds. Kultury. We wtorek 12 maja, uczestnicy zebrania mieli  okazję podjąć rozmowy nt. zainicjowania nowych działań Komisji na kolejne lata.

Przewodniczącą Komisji została jednogłośnie wybrana Joanna Cichocka-Gula, Wiceprezydent Miasta Sopotu. Z kolei rola Wiceprzewodniczącego Komisji jest wciąż do objęcia, serdecznie zachęcamy do zaangażowania.

Już na początku spotkania postawiono pytanie jak zaangażować w działania kulturalne szersze grono odbiorców. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę instytucji kultury ze szkołami. Podczas posiedzenia przybliżono informacje dot. Forum Kultury, Nocy Muzeów, festiwalu Metropolia jest Okey oraz Weekendu za pół ceny. Wspomniane wydarzenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a spotkania podobne do wczorajszego są okazją do wyprodukowania kolejnych eventów kulturalnych, przyczyniających się do integracji całego regionu.

W trakcie spotkania pojawiła się propozycja organizacji większej ilości lokalnych wydarzeń kulturalnych
(w charakterze nocy tematycznej), które miałyby zasięg regionalny. Zauważono, że podejmując przedsięwzięcie należy pamiętać, że działania związane z obniżeniem kosztów dostępu od kultury wymagają przyzwolenia organizatora danej instytucji na ewentualną „dziurę budżetową”, bądź wymagają wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.

Na zakończenie Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przedstawiła informacje nt. przygotowywanego projektu pełniącego rolę kalendarza imprez – Planer. Narzędzie to umożliwiać będzie odnalezienie w jednym miejscu wydarzeń kulturalnych z wielu instytucji kultury w regionie. Obecnie trwa etap testowania tego innowacyjnego narzędzia. Zachęcamy do współpracy przy udoskonalaniu projektu. Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo klikając: planer info

  • GIWK