Metropolitalne wiadomości

aktualności

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawił plan działania na rok 2018

Pierwsze po Nowym Roku spotkanie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot odbyło się 15 stycznia w Hotelu Central w Gdańsku. Była okazja do złożenia życzeń, ale przede wszystkim do podsumowania dokonań roku 2017 i uzgodnienia planów na rok 2018.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - zdjęcie grupowe

Fot. Jerzy Pinkas

Współpracujemy z największymi

Obszar Metropolitalny współpracuje z największymi podmiotami w regionie. Do grona członków wspierających dołączyły właśnie Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Dzięki szerokiej współpracy zwiększamy potencjał i zdolność naszej metropolii do realizowania coraz bardziej ambitnych projektów. Z takimi partnerami możemy więcej!

Członkowie wspierający Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot:

  • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna sp. z o.o.
  • Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
  • Energa SA
  • MZK Wejherowo
  • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
  • Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy

Przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców

Efektem obrad 15 stycznia jest, między innymi, zabezpieczenie finansowania dla przedsięwzięć metropolitalnych, przede wszystkim dla powstającego Systemu Roweru Metropolitalnego. Samorządy OMG-G-S zdecydowały również o dalszym prowadzeniu serwisu internetowego Planer Kulturalny. Ponadto dyskutowano o dofinansowaniu rewitalizacji miast i gmin.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Fot. Jerzy Pinkas

Cel: ustawa metropolitalna

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot funkcjonuje od lat pomimo trudności formalnych. Wciąż oczekujemy na przyjęcie przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy metropolitalnej (Śląsk już korzysta z takiej ustawy). Umocowanie działalności metropolitalnej w powszechnie obowiązującym prawie otworzyłoby nowe możliwości rozwoju dla całego regionu. Dlatego jednym z najważniejszych celów na rok 2018 jest kontynuacja starań o ustawę metropolitalną.

Od początku swojego istnienia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wnioskuje do rządu o ustanowienie związku metropolitalnego. W tym roku nie ustaniemy w próbach. Ustawa przyniesie korzyści dla całego regionu – podkreśla Prezes Zarządu OMG-G-S, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. – Naszym celem długofalowym jest przekonanie rządzących do ustawy metropolitalnej. Wiemy, że to jest pewien proces, ale będziemy działać, przedstawiać argumenty.

Potrzebujemy regulacji wspierających rozwój metropolii. Do tego konieczny jest silny, wspólny głos wszystkich środowisk ją tworzących – potwierdza członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski.

Podsumowanie i planowanie

Sprawozdając osiągnięcia Obszaru Metropolitalnego, Dyrektor Biura OMG-G-S Michał Glaser mówił o korzyściach z metropolii i podawał konkretne liczby. Na przykład wspólne zakupy energii elektrycznej oraz innych usług pozwoliły gminom oszczędzić aż 80 mln złotych (ceny dla metropolitalnych grup zakupowych są nawet o 30 proc. niższe od stawek dla nabywców indywidualnych). Imponująco prezentują się też Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 133 projekty rozpoczęte, 63 w przygotowaniu, ponad 200 beneficjentów i partnerów. Wartość wszystkich inwestycji: 3,6 mld zł (w tym 1,7 mld zł z dofinansowania Unii Europejskiej). Dużym wydarzeniem był także Kongres Smart Metropolia, w którym uczestniczyło 800 gości z kraju i zagranicy.

Pobierz prezentację: VII Metropolitalne Spotkanie Noworoczne [ZIP, 8 MB]

Z nadzieją w przyszłość

Na spotkaniu noworocznym nie mogło zabraknąć życzeń. Czego życzyli sobie członkowie Obszaru Metropolitalnego? Aby rok 2018 przyniósł nam wiele satysfakcji z tego, co robimy dla naszych wspólnot lokalnych i naszej wspólnoty metropolitalnej.