Metropolitalne wiadomości

aktualności

OdNowa Gdyni. Oblicze Chyloni po rewitalizacji

Rewitalizacja osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego na Chyloni została zakończona! Efekty są imponujące. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali wyjątkową przestrzeń specjalnie dla nich zaprojektowaną.


Zakończona przemiana Chyloni jest jedną z trzech metropolitalnych działań rewitalizacyjnych przeprowadzanych w Gdyni, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W ramach projektu „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego” kompleksową rewitalizacją objęto teren o powierzchni ok. 10,5 ha, co stanowi ok. 3 proc. Chyloni. Mieszka tu ok. 1950 osób, czyli ok. 9 proc. populacji dzielnicy. Oznacza to, że osiedle Zamenhofa - Opata Hackiego jest najgęściej zaludnionym spośród gdyńskich obszarów rewitalizacji.

Prace inwestycyjne podzielono na dwa etapy. W pierwszym, który zakończył się w kwietniu 2018 r., przebudowano bądź wybudowano nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej - okalającej rewitalizowany rejon, wzdłuż ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego i św. Mikołaja – oraz pojemny zbiornik retencyjny. Dzięki temu rozwiązano problem podtopień ulic i parkingów po opadach deszczu.

Sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe czy wodociągowe przebudowano w zakresie kolidującym z realizowanymi robotami. Zbudowano ul. Komierowskiego, łączącą ul. Opata Hackiego z Morską. Poszerzono chodniki, wyrównano jezdnie, wyniesiono skrzyżowania poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Rozbudowano także ulice Opata Hackiego, Zamenhofa i św. Mikołaja; pojawiło się nowe oświetlenie.

Komunalne budynki mieszkalne przy ul. Zamenhofa 9 i 13 oraz Opata Hackiego 31 docieplono, zyskały też nowe elewacje. W ramach prac termomodernizacyjnych wymieniono wszystkie okna, grzejniki i instalacje CO. Do budynków doprowadzono ciepłą wodę. Poza poprawą estetyki, największą korzyścią remontów jest zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

W lipcu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą drugiej części prac – i wkrótce po tym rozpoczęły się zmiany wewnątrz osiedla. W ich ramach teren uzbrojono w kanalizację deszczową, by uzupełnić tę, która powstała w pierwszym etapie inwestycji. Przebudowano ulicę Zamenhofa: powstały nowe, oświetlone dojazdy do budynków oraz przyblokowe parkingi. Przez środek osiedla przebiega dziś oświetlona aleja z przestrzeniami rekreacyjnymi i placami zabaw. Urządzono trawniki, nasadzono nową roślinność, ustawiono elementy małej architektury.

W kompleksowo przebudowanym budynku przy ul. Opata Hackiego 33 od maja tego roku działa centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33 z Biblioteką Chylonia.

Rewitalizacja osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa to nie tylko twarde inwestycje. To także szereg działań „miękkich”, społecznych, także artystycznych organizowanych po to, by dać mieszkańcom zupełnie nowe możliwości spotkań, nawiązywania relacji i wspólnego, ciekawego spędzania czasu.

Wartość wszystkich prac to ponad 50 mln zł, w tym 28 mln zł pochodzi z funduszy europejskich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Fot. Kamil Złoch, gdynia.pl

  • GIWK