Metropolitalne wiadomości

aktualności

Odpowiadamy na tezy dotyczące przetargu na Mevo

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji przedstawionych na briefingu prasowym w dniu 6 sierpnia br., zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, Nową Lewicę, Partię Zieloni i Polskę 2050, informujemy, że treści przekazane mieszkańcom mijają się z prawdą oraz świadczą o nieznajomości poruszanego tematu.

Przetarg został rozstrzygnięty? Nieprawda.

Podkreślamy, że przetarg na System Roweru Metropolitalnego Mevo 2.0 nie został rozstrzygnięty. Oferty złożone w przetargu są obecnie sprawdzane pod względem formalnym przez komisję przetargową oraz wyspecjalizowaną kancelarię prawną. 

OMGGS wybrał wykonawcę? Nieprawda.

Nieprawdą jest, że OMGGS ogłosił, komu powierzy zamówienie na Mevo. Wielokrotnie wyjaśnialiśmy, że jedna z ofert mieści się w założeniach finansowych. Ewentualne zawarcie umowy będzie jednak możliwe dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.

W trakcie procedowania badane będą:

  • analiza struktury własnościowej City Bike Global, w oparciu o którą zamawiający będzie mógł stwierdzić, czy oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu,
  • posiadane doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług oraz dokumentacja poświadczająca dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi i potencjałem osobowym,
  • zgodność wzorcowych rowerów z opisem zamówienia.

Wyjaśniamy, że 3 sierpnia br. do  firmy City Bike Global zostało wystosowane wezwanie do  złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów związanych z przekształceniem korporacyjnym w strukturze Wykonawcy (Marfina S.L.), w oparciu o które zamawiający będzie mógł stwierdzić, czy wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Badanie doświadczenia na podstawie 4 rowerów? Nieprawda.

Stwierdzenie przedstawione na briefingu, że doświadczenie wykonawcy będzie badane tylko na podstawie 4 rowerów jest nieprawdą. W ramach oceny ofert Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć cztery rowery (dwa  tradycyjne oraz dwa ze wspomaganiem elektrycznym)  w celu przeprowadzenia badania przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę pod kątem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zapewni to, że rowery przekazane do użytku mieszkańcom metropolii będą zgodne z oczekiwaniami.

Wybieramy wykonawcę bez doświadczenia? Nieprawda.

Przypominamy, że do dialogu konkurencyjnego zostały dopuszczone wyłącznie te firmy, które spełniały określone w dokumentacji postępowania kryteria. Potencjalni wykonawcy musieli wykazać m.in., że posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług oraz że dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i potencjałem osobowym.  Dialog konkurencyjny jest specyficzną formą przetargu, która pozwala w ciągu kolejnych miesięcy spotkań i rozmów z wszystkimi wykonawcami określić formę realizacji projektu oraz poznać najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku. Nieprawdą zatem jest, że OMGGS nie brał pod uwagę doświadczenia wykonawców.

Brak środków na realizację zamówienia? Nieprawda.

W trakcie dialogu konkurencyjnego firma consultingowa SWECO Consulting Sp. z o.o. opracowała szczegółową analizę finansową, której wynik  jest zbliżony  do tańszej oferty. Z doświadczeniem firmy można się zapoznać na stronie https://www.sweco.pl/projekty/.

Nieprofesjonalne prowadzenie postępowania przetargowego? Nieprawda.

Publikowanie oficjalnej dokumentacji przetargowej w trybie śledzenia zmian jest dobrą praktyką i jest powszechnie stosowane przy zamówieniach publicznych. Daje to wykonawcom możliwość szybkiego odnalezienia każdej zmiany w ponad 200-stronicowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Taki zarzut może sformułować ktoś, kto nie ma doświadczenia w przygotowywaniu zamówień publicznych.

Brak dialogu z mieszkańcami? Nieprawda.

Nieprawdą jest również, że OMGGS nie prowadził dialogu z mieszkańcami. Odbyły się dwa takie spotkania, o których informowaliśmy i na które zapraszały media. Szkoda, że uczestnicy briefingu nie skorzystali z naszego zaproszenia. Na prośbę różnego rodzaju środowisk organizowaliśmy też dodatkowe spotkania informacyjne. Ponadto przeprowadziliśmy “Badania preferencji użytkowników SRM Mevo” opracowane przez MRC Consulting T. Bieliński, A. Ważna, T. Czuba. Dokument dostępny jest >>> TU.

Nie wyciągnęliśmy wniosków z Mevo 1? Nieprawda.

W przeciwieństwie do Mevo 1.0 tym razem zamawiana będzie usługa, a nie dostawa rowerów i stacji. Oznacza to, że operator nie otrzymuje żadnych zaliczek, a jedynie zapłatę za usługę w równych 72 ratach za każdy miesiąc poprawnie działającego  systemu. Nie będą też zagrożone pieniądze wpłacane przez użytkowników, gdyż całość wpłat stanowi bedzie przychód OMGGS.

OMGGS posiada też rowery i stacje postoju, które będą wykorzystane w Systemie Mevo 2.0.

Ładowanie baterii do rowerów będzie zdecentralizowane. W każdej z 16 gmin będzie przynajmniej jeden taki punkt (w Gdańsku minimum 10, w Gdyni minimum 7). Rowery będą miały większy zasięg jazdy, zamiast 60 km będzie 100 km.


W trosce o rzetelność informacji nt. nowego Mevo, przekazywanych przyszłym użytkownikom, zachęcamy do dialogu. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać o Systemie Roweru Metropolitalnego lub uzyskać informacje o toczącym się postępowaniu przetargowym, prosimy o kontakt.

 

  • GIWK