Metropolitalne wiadomości

aktualności

OMGGS bada potencjał biometanu. Zielone technologie potrzebują wsparcia

Polska odchodzi od paliw kopalnych, dlatego niskoemisyjne alternatywne źródła energii są pilnie potrzebne. Eksperci ds. środowiska z OMGGS nie mają wątpliwości, że kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki odegrają tzw. zielone gazy, w tym biometan pozyskiwany z odpadów organicznych. Autorzy najnowszego raportu Forum Energii wskazują na konieczność jak najszybszego opracowania systemu wsparcia dla zielonych gazów zarówno finansowego, jak i w postaci regulacji prawnych.

 

 

Z analizy Forum Energii pt. „Zielone gazy. Biometan i wodór w Polsce” wynika, że w perspektywie roku 2050 zapotrzebowanie w polskiej gospodarce na biometan może wynieść 91 TWh , a na wodór 129 TWh, stanowiąc 30% całkowitego zapotrzebowania na energię finalną. Biometan (bio-LNG)  i wodór będą przede wszystkim zastępować gaz ziemny, węgiel i ropę w tych sektorach gospodarki, w których trudno przeprowadzić elektryfikację. Zielone gazy mogą być więc wykorzystane przede wszystkim w przemyśle, ciepłownictwie systemowym i elektroenergetyce.

- Im szybciej zaczniemy rozwijać potencjał zielonych gazów, tym bardziej zwiększymy szansę przemysłu i energetyki na uniknięcie coraz wyższych cen uprawnień do emisji CO2, stworzymy łańcuchy wartości i wpiszemy się w globalny trend transformacji niskoemisyjnej - czytamy w artykule dotyczącym raportu Forum Energii pt. "Zielone gazy. Biometan i wodór w Polsce".

Rozwój nowych technologii jest konieczny, żeby Polska mogła skorzystać z szansy na nowe gałęzie rozwoju gospodarczego. Zdając sobie z tego sprawę, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z 7 partnerami z Polski, Niemiec i Litwy, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk realizuje projekt pod nazwą Liquid Energy. Ideą projektu jest zaprezentowanie możliwości jakie daje wykorzystanie skroplonego biometanu do produkcji czystej energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków, a także jako źródło napędu dla pojazdów.

W ramach projektu Liquid Energy analizowane są m.in. możliwości wykorzystania bio-LNG, jako:

  • zapasowego źródła energii zasilającej sieci trolejbusowe (na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni),
  • ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych (na potrzeby Żeglugi Gdańskiej),
  • źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa (dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku).


Czytaj więcej na temat projektu Liquid Energy >>>

Autorzy raportu Forum Energii  podkreślają, że przed rządem stoi ogromne wyzwanie: konieczność precyzyjnego zidentyfikowania możliwości zastosowania zielonych gazów w konkretnych sektorach gospodarki.

“Istotne będzie strategiczne wskazanie, gdzie będą one niezastąpione i skierowanie tam zaplanowanego, wieloletniego wsparcia: zarówno finansowego, jak i w postaci odpowiedniego otoczenia regulacyjnego - czytamy w artykule "Zielone gazy. Biometan i wodór w Polsce". - Rząd powinien dokonać przeglądu dokumentów strategicznych dotyczących energetycznej transformacji w Polsce. Zarówno Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 jak i Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku czy strategia wodorowa powinny uwzględniać zapotrzebowanie na zielone gazy w całej gospodarce, a także diagnozować zapotrzebowanie na moc w systemie, biorąc pod uwagę potencjalny popyt na zielony wodór. Równie istotne jest także to, aby rząd nakreślił ścieżkę rozwoju dla zeroemisyjnych gazów.”

O niewykorzystanym potencjale biometanu jako paliwa alternatywnego i konieczności jak najszybszego wprowadzenia regulacji na poziomie unijnym i krajowym,  pisze też portal wysokienapiecie.pl. “Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal nie opublikowało projektu systemu wsparcia dla biometanu, tak ważnego dla przetrwania sektora paliwowego” - czytamy.

Czytaj więcej: Biometan wciąż niewykorzystaną szansą na dekarbonizację transportu w UE

 

  • GIWK