Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

OMGGS dla kultury w metropolii

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przeprowadził pierwsze w Polsce kompleksowe badania dotyczące sytuacji metropolitalnego sektora kultury w czasie pandemii. Na podstawie wyników badań  opracowany został zestaw rekomendacji i gotowych do wdrożenia rozwiązań dla gmin i powiatów.

Pod koniec kwietnia 2020 r. OMGGS przeprowadził pierwsze w kraju badanie dotyczące sytuacji metropolitalnego sektora kultury w czasie pandemii. Zbadana została perspektywa instytucji kultury i organizacji pozarządowych związana z ich funkcjonowaniem w obliczu obecnego kryzysu epidemicznego.

Wyniki badań pokazują, że aż 67% z badanych deklaruje, że ich instytucje nie otrzymują wytycznych od organizatora, jak działać w trakcie pandemii. Główna obawa badanych w zakresie ich dalszej działalności związana jest z ewentualnymi cięciami budżetowymi oraz utratą odbiorców, co może przyczynić się do pogłębienia kryzysu finansowego instytucji. Sprawdzone zostały także oczekiwania instytucji i organizacji po pandemii. 82% respondentów wskazało na potrzebę niezmniejszania budżetu potrzebnego do prowadzenia działań. Dla badanych ważne jest także wymiana  dobrych praktyk z innymi podmiotami, które pokonały już dane trudności. Takie działania od wielu lat koordynuje Obszar Metropolitalny.

- Badania i rozmowy z przedstawicielami świata kultury w metropolii jasno pokazały, że przyszedł czas na zmiany w podejściu do roli kultury w naszych samorządach, bo to właśnie kultura stanie się szczególnie ważnym elementem w procesie kolejnych etapów odmrażania - mówi Alicja Jelińska, koordynatorka ds. kultury OMGGS.

Na podstawie wyników badań Komisja Kultury OMGGS przygotowała rekomendacje dla samorządów. Znalazł się wśród nich m.in. konieczność stałej komunikacji samorządowców z instytucjami kultury, udział przedstawicieli kultury w pracach sztabów kryzysowych, wspólne planowanie budżetów, czy zabezpieczenie instytucji w środki ochrony dla publiczności. Ważnym elementem jest też powołanie rad kultury, a także wsparcie pracowników sektora kultury w zakresie wdrażania nowych technologii.

W obliczu panującego kryzysu ważną rolę odgrywać będą działania OMGGS.  Planowane są spotkania online (webinaria) dotyczące współpracy i komunikacji instytucji kultury i NGO-sów. Potrzebne są także szkolenia dla kadry związane z zarządzaniem w kryzysie i nowymi technologiami do pracy zdalnej. Samorządy otrzymają także niezbędne wsparcie w pracy z radami kultury i społecznymi komisjami. OMGGS w dalszym ciągu będzie koordynował międzygminną pomoc, polegającą na wymianie praktyk i doświadczeń w odmrażaniu kultury,

 


Raport w wersji skróconej jest dostępny tutaj

Pełną wersję Raportu można znaleźć w tym miejscu

 

 

  • GIWK