Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

OMGGS podpowiada jak oszczędzać na opłatach za energię

Firmy z sektora finansów publicznych nie optymalizują wydatków na energię elektryczną - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Pracownicy skontrolowanych podmiotów zazwyczaj nie posiadali wiedzy o możliwych sposobach oszczędzania na tych opłatach. Specjaliści z biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot już wcześniej sygnalizowali konieczność działań, o których pisze w raporcie NIK i opracowali program optymalizacji energii. Dzięki temu metropolitalne samorządy mogą oszczędzić  na opłatach ponad 3 mln zł w skali roku.

Jednostki sektora finansów publicznych ponoszą znaczne wydatki na energię elektryczną. Z raportu NIK wynika, że gdyby ich pracownicy wiedzieli, jak obniżyć te opłaty, potencjalne oszczędności w skali kraju w ciągu roku wyniosłyby setki milionów złotych.

Kontrolą NIK objęto 22 jednostki: uczelnie, izby administracyjno-skarbowe, sądy okręgowe, komendy wojewódzkie policji, prokuraturę okręgową oraz oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tylko w 3 z nich prowadzono działania w kierunku ograniczenia wydatków ponoszonych na usługi dystrybucji energii elektryczne. W pozostałych na przeszkodzie stał brak kompetencji pracowników.

>>> Zobacz raport NIK

Skala potencjalnych oszczędności jest ogromna, dlatego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot powstał zespół ekspertów, który opracował metropolitalny program optymalizacji energii dla samorządów. Dzięki programowi każdy z samorządów OMGGS może zaoszczędzić przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie na opłatach za prąd.

 

Metropolitalny program optymalizacji energii

Metropolitalne samorządy mogą skorzystać z programu optymalizacji rachunków za energię, realizowanego przez biuro OMGGS, od 2019 r.  Dzięki analizie opłat w wybranych budynkach w 32 gminach udało się wskazać oszczędności przekraczające 3 mln zł w skali roku.

Analizowane są opłaty za energię, parametry dystrybucji, w tym dobór taryf, mocy umownych, czy występujących przekroczeń mocy czynnej i biernej. Na tej podstawie opracowywane są  zalecenia dotyczące  zmian grup taryfowych i innych parametrów dystrybucji, a także dokumenty do zakładu energetycznego.

- Obserwując wzrastające z roku na rok koszty energii elektrycznej obciążające budżety naszych samorządów postanowiliśmy działać. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Udało nam się przeprowadzić analizy dla 32 samorządów, w tym dla ich podmiotów zależnych. Duża część punktów poboru energii miała bardzo dobrze dobrane parametry, dla części w których widzieliśmy możliwości obniżenia kosztów przygotowaliśmy stosowne rekomendacje, dzięki którym metropolitalne samorządy mogą zaoszczędzić w sumie w skali roku kilka milionów złotych - mówi Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki i środowiska OMGGS.

Optymalizacja kosztów to ciągły proces wymagający monitoringu godzin pracy obiektów, sposobu jej wykorzystania i jej zapotrzebowania na energią, a także ew. przekroczeń mocy czynnej, czy biernej. Program optymalizacji w wariancie podstawowym nie wymaga jednak przeprowadzenia żadnych dodatkowych inwestycji w samorządach, a pozytywnie wpływa na kondycję lokalnych budżetów.


- Już po kilku miesiącach od wdrożenia programu zauważyliśmy oszczędności. W następnych miesiącach spodziewamy się kolejnych. Mamy świadomość, że bycie nowoczesnym samorządem oznacza działania proekologiczne, dlatego tym bardziej zachęcamy inne samorządy i jednostki do skorzystania z programu -  mówi Wiesław Pałka, Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Żukowie, członek Prezydium Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska OMGGS. - Tym bardziej, że większość z czynności optymalizacyjnych to zaangażowanie i wkład pracowników zarówno danego urzędu jak i pracowników OMGGS i nie są wymagane inwestycje zewnętrzne.


Zaoszczędzone środki samorządy mogą przeznaczyć na realizację ważnych celów bieżących lub inwestycyjnych: remonty, budowa dróg rowerowych czy dodatkowe zajęcia szkolne.

  • GIWK