Metropolitalne wiadomości

aktualności

OMGGS pomaga gminom budować drogi rowerowe

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotował wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg OMGGS. Jest to zestaw najlepszych praktyk w zakresie tworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury rowerowej. Przy projektowaniu dróg rowerowych, gminy będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich, które oferuje metropolia. Będą one dotyczyć między innymi zgodności inwestycji ze standardami kształtowania infrastruktury rowerowej, aby powstające nowe trasy były jak najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników.
 

 


Wytyczne i dobre praktyki dla każdej gminy metropolii
 

Dokument pod nazwą “Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg”, zawiera wytyczne, które pozwolą ujednolicić trasy rowerowe w gminach OMGGS i podniosą komfort użytkowania nowo powstających tras. Liczące prawie 70 stron opracowanie precyzuje kwestie związane z zasadami projektowania infrastruktury i dróg rowerowych, planowaniem ruchu rowerowego, oznakowaniem tras oraz wymaganiami technicznymi dla infrastruktury. Standardy zawierają również kwestie związane z integracją transportu zbiorowego z rowerem.
 

- Stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk wykorzystujący najlepsze europejskie wzorce - osadzając je w polskim systemie prawnym.  Dokument jest przyczynkiem do tego, aby zacząć dyskusję o tym, jak istotna jest dobrze zaprojektowana infrastruktura, że jej planowanie, a później nadzór nad wykonawcami wymaga wiedzy i doświadczenia. Tę wiedzę nasi samorządowcy mogą zdobyć poprzez wspólne szkolenia z doświadczonymi oficerami rowerowymi z Trójmiasta i Tczewa. Jest to szczególnie aktualne dziś, kiedy ze względu na Covid ruch rowerowy zyskuje na popularności – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.
 

Program bezpłatnego doradztwa dla samorządów
 

Przy okazji zakończenia prac nad standardami Biuro OMGGS uruchomiło program bezpłatnego doradztwa przy opracowywaniu projektów infrastruktury rowerowej. Mogą z niego skorzystać wszyscy członkowie OMGGS.

- Dostawaliśmy sygnały, że w wielu gminach taka pomoc jest bardzo pożądana. Tylko cztery gminy w naszej metropolii zatrudniają osoby dedykowane polityce rowerowej. Taka współpraca z całą pewnością wpłynie na poprawę jakości i właściwy rozwój infrastruktury rowerowej. To ważne, aby rowerzyści w przyszłości mogli korzystać z ujednoliconego systemu we wszystkich gminach OMGGS – dodaje Michał Glaser.

Grupa doradcza złożona jest z oficerów rowerowych z Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa. W połowie listopada odbyły się pierwsze warsztaty dla samorządowców, zarządców infrastruktury i projektantów na temat planowania i realizowania inwestycji rowerowych w gminach. Z porad ekspertów można korzystać na spotkaniach, warsztatach, ale także indywidualnie.

- Chcemy, by samorządy korzystały ze wsparcia już na etapie projektowania, gdy można wprowadzać poprawki, ale eksperci będą również doradzać w fazie realizacji projektów. W każdym momencie można zwrócić się do OMGGS z prośbą o weryfikację planów czy założeń inwestycji rowerowych, ale także doradzamy w kwestiach promocyjnych i informacyjnych dla mieszkańców – mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS.

Grupa doradcza dot. ruchu rowerowego to pilotaż Metropolitalnego Centrum Kompetencji w zakresie transportu i mobilności, którego celem będzie wsparcie merytoryczne dla samorządów dot. jakości infrastruktury i kreowania rozwiązań mobilności społecznej na terenie całej metropolii.

 

  • GIWK