Metropolitalne wiadomości

aktualności

Oto główne założenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS

Integracja transportu w całej metropolii, budowa nowych węzłów integracyjnych, linii kolejowych i siatki powiatowych  linii dowozowych - takie są główne założenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS. To dokument, który z szerokiej perspektywy pokazuje najpilniejsze do zrealizowania działania transportowe w metropolii, a dodatkowo jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje.

Szerokie konsultacje społeczne

Prace nad metropolitalnym Planem Zrównoważonej Mobilności (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) trwały ponad dwa lata. Dokument był szeroko konsultowany zarówno z mieszkańcami metropolii, jak i z samorządowcami, ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i lokalnymi radnymi. Odbyły się trzy tury konsultacji społecznych, kilkanaście spotkań do tego badania ankietowe i  wywiady, które przyniosły ponad 2,5 tysiąca uwag i wniosków do dokumentu.

Wyzwania transportowe nie kończą się na granicy miast

SUMP pokazuje jakie działania powinny być zrealizowane w metropolii, aby mieszkańcy mogli szybciej i przyjemniej poruszać się zrównoważonym transportem (np. transportem zbiorowym, pieszo, rowerem).  Wśród najważniejszych założeń znalazła się integracja transportu w całej metropolii, podróże na wspólnym bilecie, budowa nowych linii kolejowych i nowych węzłów integracyjnych, do których będzie prowadziła siatka powiatowych linii dowozowych.

Na wszystkie te działania SUMP patrzy nie z perspektywy jednego miasta czy gminy, ale całej metropolii. Wszystko po to, by poprawić jakość życia mieszkańców całej metropolii i zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko. Wszystkie gminy powinny  działać razem, aby osiągnąć te cele, ale niektóre zadania będą zależały od indywidualnych działań poszczególnych samorządów. Jednak część zadań SUMP nie zależy od decyzji i kompetencji samorządów, dlatego wspólnie będziemy lobbować, by przekonać odpowiednie instytucje rządowe do ich realizacji.

Duże znaczenie będzie miała tu także ustawa metropolitalna, o którą od wielu lat zabiegają samorządowcy z Pomorza. Ustawa da nie tylko środki na realizację zadań wymienionych w SUMP (około 200 mln zł każdego roku), ale także narzędzia prawne, które umożliwią samorządom działanie.

Środki z UE tylko dla gmin z SUMP

SUMP jest obowiązkowy dla wszystkich gmin, które będą starały się o przyznawania środków unijnych na projekty z zakresu mobilności i transportu w ramach ZIT OMGGS. Dlatego oprócz głównego planu transportowego dla całego obszaru metropolitalnego, opracowano dokładne plany SUMP dla każdej gminy w metropolii. Zawierają one wykaz najważniejszych działań i inwestycji, które powinny być zrealizowane w każdej gminie. Dla Gdańska są to np. budowa PKM Południe, trasy GPW, nowych tras rowerowych, rozwój buspasów i przebudowa skrzyżowań; dla Pruszcza Gdańskiego natomiast to m.in.: rozbudowa węzła integracyjnego, korytarze wysokowydajnego transportu autobusowego (linie metropolitalne) czy rozwój sieci tras rowerowych.

SUMP dla OMGGS będzie przyjmowany przez rady gmin wszystkich samorządów, które zamierzają ubiegać się o unijne dofinansowanie na projekty z transportu i mobilności w ramach ZIT OMGGS w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.

 

Do pobrania:

SUMP dla OMGGS

  • GIWK