Metropolitalne wiadomości

aktualności

Pakt Metropolitalny oficjalnie podpisany

Pierwszy dzień XI kongresu Smart Metropolia to także ważne wydarzenie polityczne. Kandydaci do Sejmu i Senatu z 25. i 26. okręgu wyborczego podpisali się pod Paktem Metropolitalnym. To publiczna obietnica wspierania inicjatyw prawnych zmierzających do powołania do życia związku metropolitalnego.

Do podpisania paktu zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych okręgów wyborczych ze wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych do Sejmu i Senatu: Bezpartyjni Samorządowcy, Trzecia Droga, Nowa Lewica, PiS, Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska. Ostatecznie podczas kongresu Smart Metropolia nie pojawili się reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, ale lista polityków, która poparła działanie na rzecz ustanowienia metropolii na Pomorzu i tak prezentuje się okazale.

Pakt Metropolitalny podpisali m.in.:

 • Sylwia Laskowska
 • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
 • Ryszard Świlski
 • Anna Górska
 • Agnieszka Buczyńska
 • Bartosz Szmajchel
 • Henryka Krzywonos-Strycharska
 • Wioleta Tomczak
 • Anna Olkowska-Jacyno
 • Magdalena Kołodziejczak
 • Katarzyna Kotula
 • Jacek Karnowski
 • Marcin Stasiński
 • Agnieszka Pomaska
 • Barbara Nowacka
 • Marek Biernacki

Podpis, to publiczna obietnica wspierania inicjatyw prawnych zmierzających do powołania do życia związku metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przez kandydatów do Sejmu i Senatu RP. Tym samym przyszli parlamentarzyści zobowiązują się do wspierania inicjatyw prawnych zmierzających do systemowego umocowania samorządu metropolitalnego w krajowym ustawodawstwie, wspierania starań Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot o zmianę formy ustrojowej ze stowarzyszenia na związek metropolitalny, a także wspierania rozwiązań prawnych gwarantujących środki finansowe pochodzące z dodatkowych dochodów podatkowych w oparciu o zasadę solidarności metropolitalnej, tj. z korzyścią dla wszystkich gmin z obszarów metropolitalnych.

 • GIWK