Metropolitalne wiadomości

aktualności

Park Cedron w Wejherowie otwarty dla mieszkańców

Park Cedron to oaza zieleni w centrum Wejherowa, z altaną, fontanną, leżakami parkowymi i placem zabaw. Powstał pomiędzy ulicami Wałową i 12 Marca w Wejherowie, nad rzeką Cedron. Modernizacja tego terenu realizowana jest w ramach metropolitalnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” dofinansowanego z UE.

 

W Parku Cedron każdy znajdzie coś dla siebie. Można tu spokojnie odpocząć, poczytać książkę lub po prostu poleżeć na leżaku czy na trawie. To miejsce dla całych rodzin, a na nudę nie można narzekać również najmłodsi wejherowanie. Wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody i zarazem w samym centrum miasta.

- Tworząc to miejsce w centrum miasta odpowiedzieliśmy na potrzeby mieszkańców – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.Zależało nam na tym, aby działań rewitalizacyjnych  nie ograniczać wyłącznie do porządkowania terenów estetyzacji, ale do tworzenia nowych, ogólnodostępnych przestrzeni. Dzięki temu wejherowianie zyskało kolejny wielofunkcyjny park. Chcemy, aby takich terenów, zrealizowanych w ramach rewitalizacji,  było więcej.

 

 

Rewitalizacja Śródmieścia

- Wejherowo zyskało kolejną strefę odpoczynku i zabawy, będzie to z pewnością  miejsce, w którym złapiemy chwile wytchnienia w codziennym pędzie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Centralną część parku stanowi ażurowa altana ozdobiona pnączami oraz fontanna. Ciekawostką jest układ nawierzchni znajdującej się przy fontannie, którą ułożono w kształcie herbu miasta. W pobliżu znajduje się również plac zabaw dla dzieci i w pełni zautomatyzowana toaleta publiczna. W parku pojawiły się także ławki parkowe, w tym ławki ze stolikami i ławki bujane oraz betonowe leżaki parkowe. Znajdują się tu także elementy małej architektury m.in. oświetlenie, kosze na śmieci. Teren będzie monitorowany. Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to środki Unii Europejskiej. Wykonawcą robót była firma Hydro-Mag z siedzibą w Garczu, gmina Chmielno.

- Jest to kolejne zrewitalizowane miejsce w Wejherowie, na które miasto zdobyło unijne dofinansowanie – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Takie małe enklawy zieleni w centrum miast, na terenach zurbanizowanych, przyczyniają się do poprawy mikroklimatu, poprawiają wygląd otoczenia i stanowią naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami.

W różnych częściach parku nawierzchnie ścieżek parkowych oraz stref ochronnych wykonane zostały z odmiennych materiałów: kamień naturalny, kostka betonowa, żywica, nawierzchnia żwirowo-piaskowa.

Na terenie parku dosadzono 32 szt. drzew, posadzono ponad 260 szt. krzewów (w tym krzewy kwitnące), a także wykonano rabaty traw ozdobnych i kwiatów oraz roślin jednorocznych.

- Cieszę się, że powstało kolejne potrzebne i atrakcyjne miejsce dla wejherowian. Dziękuję w imieniu mieszkańców - mówi radny ze Śródmieścia Wojciech Kozłowski, który zabiegał o powstanie Parku Cedron - Ważne, że w Wejherowie powstają tereny publiczne o wysokiej jakości dostępne dla wszystkich. To kolejny etap zmian w okolicach ulicy Wałowej w ramach Programu Rewitalizacji rozpoczętego modernizacją tej ulicy ponad 10 lat temu.

 

Projekt unijny

Modernizacja tego terenu realizowana jest w ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Jak mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, w województwie realizowanych jest dwanaście projektów rewitalizacyjnych, które nie tylko poprawiają estetykę, ale przede wszystkim zmieniają funkcję terenów uznawanych za zdegradowane.

- W sposób namacalny widzimy piekną część Wejherowa, której wejherowianie już nigdy wstydzić się nie będą – podkreślił Mieczysław Struk. – Powstała znakomita przestrzeń, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom i turystom. W Wejherowie projekt realizowany jest z bardzo dużym rozmachem. Gratuluję Prezydentowi i cieszę się, że takich miejsc powstaje w województwie coraz więcej.

Program rewitalizacyjny to jeden z trudniejszych programów unijnych. Uczestniczy w nim zaledwie kilkanaście miast na obszarze OMGGS. Jacek Karnowski, wiceprezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, podkreślił, że rewitalizacja wejherowskiego Parku to piekna inwestycja godna naśladowania.

 

***

Przedmiot zamówienia jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

 

 

 

 

  • GIWK