Metropolitalne wiadomości

aktualności

Park Majkowskiego w Kartuzach otwarty! Dzięki projektom metropolitalnym miasta pięknieją

Zakończyła się rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego w Kartuzach – najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Trwająca rewitalizacja obszaru Centrum w Kartuzach finansowana jest z funduszy unijnych w ramach projektu realizowanego przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W uroczystym otwarciu parku udział wzięli pomorscy samorządowcy, a także Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki


W ramach prac wyrównano teren, uzupełniono kostkę na alejach, nasadzono zieleń. Ustawione zostały urządzenia publicznej siłowni i placu zabaw. Park stał się doskonałym miejscem dla mieszkańców do odpoczynku, spędzania wolnego czasu, spacerowania, uprawiania sportu, czy zabawy dzieci na placu zabaw.

W ramach projektu realizowanego przez OMGGS poza remontem parku, rewitalizacja Centrum Kartuz objęła też adaptację Dworu Kaszubskiego na cele społeczne. Utworzono tam Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej. Budynek dworca kolejowego został zaadaptowany m.in. na bibliotekę. Zagospodarowano też rynek, wyremontowano park im. dr. H. Kotowskiego. Skorzystali też mieszkańcy 22 wspólnot mieszkaniowych, którym wyremontowano części wspólne budynków wielorodzinnych.

 

Działania społeczne obejmują utworzenie i rozwój Klubu Integracji Społecznej, który wsparciem objął łącznie 153 mieszkańców Kartuz, korzystających z pomocy społecznej, a wśród nich 35 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki środkom unijnym rozwija się także Centrum Usług Społecznych, które w ramach unijnego projektu wspiera 55 osób - klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w obszarze rewitalizowanym Centrum Kartuz. Prowadzone są porady dla opiekunów osób starszych, teleopieka, zajęcia warsztatowe i ruchowe dla seniorów, poradnictwo indywidualne dla seniorów, klub dla rodzin, poradnictwo indywidualne dla rodzin, terapie i mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności rodzicielskich.


Całkowity koszt rewitalizacji to 27,2 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 14,4 mln zł. Projekt rewitalizacji obszaru Centrum Kartuz realizowany jest od czerwca 2016 roku i zakończony zostanie w grudniu 2020 roku.

 

 

 

 

  • GIWK