Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Parking przy dworcu kolejowym w Wejherowie otwarty

Inwestycja jest częścią budowanego węzła przesiadkowego Wejherowo Kwiatowa. Wielofunkcyjny parking powstał na placu między drogą krajową nr 6 a torami PKP. Znajdują się na nim 172 miejsca postojowe dla samochodów.

Przesiadka z transportu indywidualnego na pociąg czy autobus będzie teraz dużo wygodniejsza. Z inwestycji skorzystają nie tylko mieszkańcy miasta Wejherowa, ale również sąsiadujących gmin: Wejherowa czy Pucka.

Na parkingu znajdują się łącznie 172 miejsca postojowe, wydzielono 11 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 9 miejsc typu kiss&ride („pocałuj i jedź”), 7 stanowisk dla taksówek oraz 2 zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi.

Wybudowano także drogi dojazdowe i chodniki. Powstała ścieżka rowerowa o długości 723 metrów, a na parkingu zamontowano wiatę ze stojakami na 48 rowerów. Zadbano o ławki, kosze śmietnikowe i zieleń uliczną. Wykonano 2 windy umożliwiające zjazd bezpośrednio do tunelu prowadzącego do dworca PKP, a także oświetlenie i monitoring wizyjny czuwający nad bezpieczeństwem osób i pojazdów. Parking posiada pełną infrastrukturę podziemną, m.in. kanalizację deszczową.

W ramach inwestycji, która obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami 10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady Pancernej WP powstaje wiadukt kolejowy (pod torami kolejowymi) w ciągu ulicy Kwiatowej, przebudowane są skrzyżowania, ulice, chodniki i zjazdy w drogach powiązanych z ul. Kwiatową.

Całkowity koszt projektu to ponad 33 mln zł, w tym 18 mln pochodzi ze środków europejskich. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2020 r.

Inwestycja w Wejherowie jest jedną z sieci 26 węzłów integracyjno - przesiadkowych realizowanych na Pomorzu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wartość wszystkich węzłów to ponad 693 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 285 mln zł. Dzięki nim codzienne podróże do pracy czy szkoły stają się prostsze i wygodniejsze. Realizowane przedsięwzięcia są niezwykle ważną częścią układu komunikacyjnego. Zwiększają one konkurencyjność komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego, a tym samym ograniczają liczbę samochodów na ulicach przyczyniając się do zmniejszenia zatorów drogowych. Generując oszczędności czasu i pieniędzy przeznaczonych na paliwo wpływają równocześnie na poprawę jakości powietrza.

 

  • GIWK