Metropolitalne wiadomości

aktualności

Petycja do Rządu RP o zwiększenie funduszy unijnych

Propozycja rządowa podziału środków europejskich na lata 2021–2027 zakłada, że woj. pomorskie może otrzymać aż o 40% mniej środków niż dotychczas. To  ponad 3 miliardy złotych mniej na tysiące realizowanych na Pomorzu inwestycji. Marszałek województwa uruchomił specjalną petycję dotyczącą zwiększenia unijnych funduszy dla Pomorza. Może ją podpisać każdy mieszkaniec.
 

Najbliższe miesiące zdecydują o zapisach Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską, a następnie o poszczególnych programach operacyjnych. W nowej perspektywie na lata 2021-2027 na realizację programów w ramach Umowy Partnerstwa przeznaczonych zostanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld zł). Około 40 proc. tych funduszy otrzymają programy regionalne, zarządzane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Reszta przeznaczona zostanie na programy realizowane na poziomie krajowym.

Planowana Umowa Partnerstwa zakłada, że do regionu pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafi o 736 mln euro, czyli o prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie.

 

Biorąc pod uwagę zaproponowany przez rząd podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach.

 

Aby zobrazować skalę strat dla Pomorza, warto przytoczyć kilka liczb. 3 miliardy złotych to tyle co wartość:

  • 1250 zeroemisyjnych elektrobusów,
  • 947 nowoczesnych trolejbusów przegubowych,
  • 333 nowych tramwajów,
  • 135 pociągów typu EZT.


Marszałek w imieniu mieszkańców Pomorza apeluje do rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla naszego regionu  co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021–2027.


- Środki europejskie to główne źródło finansowania inwestycji rozwojowych w naszym województwie. Utrata prawie 40 proc. dotychczasowej puli środków utrudni, a wręcz może zahamować, działania rozwojowe - czytamy w petycji. - Ograniczy to na przykład inwestycje w rozwój komunikacji publicznej, infrastruktury transportowej oraz infrastruktury społecznej, tak istotnych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców naszego województwa. Nie będzie możliwe utrzymanie dotychczasowego poziomu dofinansowania licznych inicjatyw społecznych, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które świadczą usługi na rzecz osób wykluczonych.

Każdy, kto nie zgadza się na tak niekorzystny dla Pomorzan podział funduszy UE może podpisać petycję zamieszczoną na stronie internetowej: https://pomorskie.eu/petycja/

 

  • GIWK