Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Komisja ds. kultury

Pierwsze posiedzenie Komisji Kultury w Nowym Roku za nami!

2 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Komisji OMG-G-S ds. Kultury. Miało ono miejsce w multimedialnej bibliotece, popularnie zwanej „Sopoteką”, która znajduje się w niedawno oddanym do użytku nowym budynku sopockiego dworca kolejowego.

Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła organizacji II Metropolitalnego Forum Kultury. Wstępny termin tego wydarzenia zaplanowany został na połowę lutego 2017 r. Wśród możliwych przewodnich tematów Forum zostały przedstawione następujące propozycje: Nowoczesne biblioteki jako lokalne centra aktywności kulturalnej i społecznej; Mapa czasu wolnego; Sposoby i możliwości finasowania działalności twórców. II Metropolitalne Forum Kultury będzie dwudniowe, a uczestnicy konferencji spotkają się w Gdańsku i Wejherowie. 

Druga część spotkania poświęcona została dyskusji nad Planem Działania do Strategii 2030. Komisja Kultury odpowiedzialna jest za przygotowanie propozycji projektów, które przyczynią się do realizacji dwóch celów tematycznych Strategii: Zwiększenia uczestnictwa w kulturze i wzmocnienia kompetencji społecznych (mieszkańców OMG-G-S) oraz Rozwoju turystyki i przemysłów czasu wolnego (w tym promocji turystyki wewnętrznej w OM). Pani Joanna Cichocka-Gula, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, zainicjowała prace nad tym zadaniem od omówienia i ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć Stowarzyszenia w zakresie promocji kultury, rozrywki i turystyki.

Następne posiedzenie Komisji, zaplanowane na drugą połowę kwietnia, dedykowane będzie kreacji nowych pomysłów, które wpiszą się w Plan Działań do Strategii 2030.