Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie GOM złożyło wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu zakładającego opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Dofinansowanie możliwe do uzyskania w ramach tego konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dla samorządów dokument, który sporządzany jest w celu osiągniecia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem wdrożenia takiego planu jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Prócz oczywistych korzyści środowiskowych posiadanie tego dokumentu będzie niezbędne przy ubieganiu się o środki na inwestycje w nowym unijnym rozdaniu. W związku, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014 – 2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej. Będzie on kluczowy także przy ubieganiu się o wsparcie ze środków pomocowych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), stąd plan Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego stanowić będzie element przyszłej Strategii ZIT dla metropolii.

Biorąc pod uwagę wytyczne krajowe i unijne projekt Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego zakłada, prócz wykonania planów dla każdej z 30 partnerskich gmin, także opracowanie elementów wspólnych takich jak podsumowanie poziomu zanieczyszczeń i stworzenie mapy źródeł emisji w całym obszarze metropolitalnym. Jest to jeden z projektów, który warto - nie tylko ze względu na korzyści ekonomiczne - zrealizować wspólnie. Tym bardziej, że powietrze, podobnie jak woda, nie zna pojęcia granic administracyjnych stąd dobrze jest znać stan środowiska dla obszaru większego niż jedna gmina.

Umowę partnerską w sprawie wspólnego Planu podpisało 30 samorządów, w tym 3 niezrzeszone w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym (Gmina Malborka, Miłoradz i Stare Pole). Pozostałe gminy członkowskie GOM, które opracowały plany gospodarki niskoemisyjnej we własnym zakresie lub wcześniej złożyły wniosek o dofinansowanie w tym konkursie, zadeklarowały współpracę przy uspójnianiu dokumentacji oraz powstałych w ramach projektu baz danych.

Przykładem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, do złożenia wniosku w tym konkursie przygotowują się także gminy skupione w Forum Norda, które ze względu na duże zainteresowanie pośród uczestników Forum połączone z napiętymi terminami, postanowiły złożyć wniosek osobno.

  • GIWK