Metropolitalne wiadomości

wiadomości

"Plan gospodarki niskoemisyjnej" na Kongresie Smart Metropolia!

Już za kilka dni w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się coroczny Kongres Smart Metropolia. W tegorocznej edycji jeden z Paneli pn. "Metropolia dla środowiska", będzie dotyczył zagadnień związanych z projektem "Plan gospodarki niskoemisyjnej".

Poruszane będą kwestie związane z wpływem niskoemisyjnych rozwiązań transportowych na poprawę stanu powietrza oraz działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności energetycznej naszej Metropolii!

Rejestracja online: http://smartmetropolia2015.exposupport.pl/visitor/register

Szczegółowy program panelu METROPOLIA DLA ŚRODOWISKA

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa!

 

Więcej informacji o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Kampania informacyjno-promocyjna PGN - (video) 

 

Więcej informacji nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013