Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Podpisanie umów na termomodernizację budynków w OMG-G-S

Termomodernizacja to z jednej strony poprawienie estetyki budynku, ale przede wszystkim wymierne oszczędności ekonomiczne i ekologiczne oraz poprawa jakości powietrza. Już wkrótce, na mocy umów podpisanych w ostatnich dniach, zmodernizowanych zostanie kilkadziesiąt budynków na terenie Gdyni, Stegny, Tczewa, Somonina, Helu, Pszczółek, Cedrów Wielkich, Pruszcza Gdańskiego, powiatu gdańskiego i wejherowskiego.

27–28 kwietnia 2017 r. zostało podpisane kolejne 11 omów na dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej. Obejmie ona 30 budynków użyteczności publicznej oraz 23 wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, co pozwoli na oszczędności w zużyciu energii dla 623 gospodarstw domowych. Wszystkie projekty są współfinansowane w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Działania dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmą kompleksową modernizację 53 budynków w gminach i powiatach OMG-G-S. W zależności od konkretnych obiektów termomodernizacja będzie polegała na: dociepleniu dachów, ścian oraz piwnic; wymianie okien oraz drzwi; modernizacji systemów i urządzeń grzewczych oraz ich izolacji; jak również wymianie grzejników i kotłów na bardziej ekologiczne. Ponadto, dzięki zastosowaniu indywidualnego pomiaru, możliwa będzie optymalizacja zarządzania zużyciem ciepła w poszczególnych budynkach. Termomodernizacja obejmie również montaż paneli słonecznych i fotowoltaicznych, a także energooszczędnego oświetlenia budynków.

Dofinasowanie podpisanych dotychczas umów na działania w zakresie termomodernizacji wynosi prawie 55 mln zł, co stanowi ponad 25% puli środków przewidzianych na ten cel w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia do 2023 roku zostanie w sumie zmodernizowanych 230 budynków, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii o przynajmniej 30% w każdym z nich. Wartość wszystkich realizowanych projektów wyniesie ponad 250 mln zł, z czego dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków ZIT to około 213 mln zł.

Łącznie inwestycje w zakresie termomodernizacji, zaplanowane do realizacji w OMG-G-S, stanowią około 80% wszystkich inwestycji wpisanych w Planach i Programach Gospodarki Niskoemisyjnej na Pomorzu.

  • GIWK