Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Pomoc publiczna - po szkoleniu

24 maja 2016 r. w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdański odbyło się szkolenie dla wnioskodawców nt. pomocy publicznej w realizacji projektów w ramach Podziałań 9.1.1., 9.2.1. oraz Poddziałania 10.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) - Mechanizm ZIT, zorganizowane przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WP w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (IP-ZIT RPO WP), we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP. Spotkanie poprowadził pan Kamil Ciupak, ekspert Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie pomocy publicznej.

Podczas szkolenia, oprócz podstawowych informacji dot. tematyki pomocy publicznej, tj. podstaw prawnych, terminologii i obszarów zastosowania, zostały przedstawione konkretne studia przypadków z kraju i świata. Analogiczne przypadki potencjalnie mogą wystąpić podczas realizacji wymienionych poddziałań. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i omówienia swoich projektów.

W załączeniu prezentacja ze szkolenia.

Do pobrania: Pomoc publiczna - ZIT RPO WP

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

  • GIWK