Metropolitalne wiadomości

aktualności

Pomorscy radni “na tak” dla ustawy metropolitalnej dla Pomorza

Pomorscy radni wojewódzcy apelują do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji Sejmiku w poniedziałek, 27 września. To odpowiedź na rok bezczynności Sejmu. Mimo licznych apeli i głosów poparcia, projekt od września ubiegłego roku leży w sejmowej “zamrażarce”.

Fot. UMWP

Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje do Prezydium Sejmu RP o niezwłoczne rozpoczęcie, na posiedzeniu plenarnym, pierwszego czytania projektu Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim wniesionego przez Senat RP - decyzją pomorskich radnych wojewódzkich, uchwała tej treści zostanie przekazana Pani Elżbiecie Witek, Marszałek Sejmu RP.

Głosowało 30 radnych. “Za” było 19  z nich.

Przypomnijmy, 14 września minął rok, odkąd projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza został niemal jednogłośnie przyjęty przez Senat i skierowany do Sejmu. Od tego czasu projekt utknął w sejmowej “zamrażarce”.

Czytaj więcej: 5 lat starań o metropolię. Kalendarium wydarzeń

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła dyskusja. O roli metropolii w rozwoju województwa pomorskiego mówili eksperci. 

- Nasza metropolia rozwija się dynamicznie pod wieloma względami - mówił Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. - Z badań wynika, że to ważny ośrodek, który ma duży potencjał, żeby stać się ważnym graczem w hierarchii metropolii w Europie. Do tego jednak są potrzebne instrumenty, ramy instytucjonalne, rozwiązania ustawowe. Metropolia to klucz do zrównoważonego rozwoju całego regionu. Współpraca związkowa powinna być jednak bardziej sformalizowana. Zyska na tym całe Pomorze.

 


- Metropolia to nie jest duże miasto - to wsie i małe miasteczka, to powiązania funkcjonalne, to dostęp do usług. Metropolia to dobro wspólne, a nie korzyści tylko rdzenia. Metropolia to ustrojowe narzędzie służące podwyższaniu życia mieszkańców, to dodatkowe środki na realizację zadań publicznych, na budowę infrastruktury, na świadczenie usług publicznych. To doskonałe narzędzie porządkowania istniejących form współpracy samorządów -  mówił dr Jakub Szlachetko, prezes Instytutu Metropolitalnego.

W dyskusji zabrali głos także samorządowcy z OMGGS, licząc, że poparcie lokalnego parlamentu wzmocni głos Pomorza ws. ustawy metropolitalnej, o którą zabiegają już od wielu lat.

- Czujemy się jako mała gmina równoprawnymi członkami metropolii - mówiła Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia. -  Jesteśmy od początku w metropolii, korzystamy z niej, umiemy współpracować, znamy swój potencjał, walory, które możemy wykorzystać budując strategię rozwoju, silne projekty międzygminne. Sami nie mamy siły przebicia. Widzimy potrzebę kontynuowania tych działań. Ustawa metropolitalna spowoduje rozwój Pomorza, z którego wszystkie gminy, małe i większe skorzystają.

- Katalog zysków jest ogromny. Wspólne zakupy energii, gazu, szkoła, którą zbudowaliśmy wspólnie z Gdańskiem i Kolbudami - to tylko kilka przykładów - mówiła Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański.  - Doszliśmy jednak do ściany możliwości. Potrzebujemy rozwiązań formalnych, które dadzą nam możliwość między innymi koordynowanie planów zagospodarowania przestrzennego, stworzenia wspólnego systemu transportu publicznego.

- Myślmy o tym, jak naszą metropolię rozwijać. Idźmy krok dalej ponad podziałami politycznymi. Ustawa metropolitalna jest potrzeba regionowi. To nasz wspólny głos. Tego oczekują nasi mieszkańcy! - apelował do radnych burmistrz Pelplina Mirosław Chyła.

Głos zabrali również parlamentarzyści.

- Dyskusja w tym gronie jest niepotrzebna - mówił senator Ryszard Świlski. - Jak sądzę, wśród nas nie ma nikogo, kogo trzeba przekonywać do słuszności tej inicjatywy. Żaden z mieszkańców Pomorza nie zrozumie osób, które nie wesprą nas w tym, żeby ta ustawa została przyjęta pod obrady Sejmu.

Posłanka Agnieszka Pomaska przypomniała o powołaniu Pomorskiego Zespołu  Parlamentarnego. - To forum, gdzie można ponad podziałami politycznymi zajmować się sprawami Pomorza - powiedziała. - Jako główne zadanie przyjęliśmy wprowadzenie w życie ustawy metropolitalnej dla naszego regionu. Zaprosiłam do zespołu wszystkich parlamentarzystów. Niestety, przystąpili do niego tylko posłowie opozycji. Zaproszenie jest nadal otwarte!

Poseł Marek Rutka zaapelował do radnych o wsparcie uchwały w imię “rzeczywistego patriotyzmu lokalnego. - Metropolia jest faktem. Mieszkańcy Lęborka, Wejherowa, Pelplina podróżują między trójmiejską aglomeracją i swoimi miejscowościami - trzeba im w tym pomóc, a nie przeszkadzać.

W dyskusji wziął udział również poseł Piotr Adamowicz. -  Pytanie fundamentalne, to: czym ma być Polska - czy ma być zarządzana centralnie z Warszawy, czy też o kierunkach jej rozwoju mają decydować regiony i ich mieszkańcy? O to idzie spór. Niestety jestem pesymistą, obawiam się, że ta ustawa dalej będzie leżeć w "zamrażarce".

Poseł Marcin Horała zaapelował o wypracowanie modelu ustawy możliwego do wdrożenia. - Metropolia jako narzędzie koordynacji, usprawnienia polityk na poziomie wyższym - jestem na tak, jest tu pole do dyskusji, dyskutujmy merytorycznie. Jednak jeśli ustawa ma być elementem wzmacniania polaryzacji - jestem przeciw.

W dyskusji wziął również udział marszałek pomorski Mieczysław Struk. - Wydaje się, że trzymanie przez tyle miesięcy ustawy, na której zależy tylu samorządom jest niewłaściwe. Przecież chodzi o dyskusję na ten temat - ta debata powinna odbyć się na forum Sejmu - powiedział marszałek.

Ustawa metropolitalna dla Pomorza. Deklaracje poparcia

Utworzenie metropolii na Pomorzu deklarują wszyscy pomorscy posłowie opozycyjni oraz kilku posłów koalicji rządzącej. Poparcie wyrazili również m.in.: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, a podczas prac senackich również Ministerstwo Rozwoju.

12 lipca br. samorządowcy OMGGS skierowali list do Marszałek Sejmu z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy metropolitalnej. Podobny wniosek skierują do Sejmu i właściwych ministerstw członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, którzy dyskutowali 6 września w Gdańsku podczas kongresu Smart Metropolia o metropoliach w Polsce - na podstawie 10 lat doświadczeń OMGGS i 4 lat funkcjonowania jedynej metropolii w kraju - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zapis transmisji z posiedzenia sejmiku można obejrzeć tutaj.

Więcej na temat #ustawametropolitalna dla Pomorza można przeczytać na stronie www.ustawametropolitalna.pl.

 

Zdjęcia: UMWP

 

 

  • GIWK