Metropolitalne wiadomości

aktualności

Ponownie szukamy wykonawcy inwestycji w ramach projektu „Klimat w Szkołach Metropolii”

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wznowił postępowanie na wybór wykonawcy błękitno-zielonej infrastruktury w ramach projektu edukacyjnego „Klimat w Szkołach Metropolii”. Inwestycje łagodzące skutki zmian klimatu zostaną zaprojektowane i wybudowane w 29 szkołach. Pierwszy przetarg, z uwagi na niespełnienie jego warunków przez oferentów, został unieważniony.

Na zdjęciu: przykłady błękotno-zielonych inwestycji, fot. Konrad Kędzior


Zamówienie zostało podzielone na 4 części i obejmuje realizację 3 typów obiektów:

  • sześciu zewnętrznych zielonych ścian montowanych na podkonstrukcjach wolnostojących,
  • czternastu skrzyniowych ogrodów deszczowych,
  • sześciu zewnętrznych zielonych ścian montowanych na elewacji budynku,
  • trzech kompostowników.


Termin składania ofert mija 22 maja br., więcej informacji na platformie zamówień publicznych → LINK


>>> Zobacz jakie inwestycje powstaną na terenie 40 szkół partnerskich projektu


Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) to rozwiązania łagodzące zmiany klimatu, które wykorzystują potencjał roślin, gleby oraz wody, również deszczowej. Ich stosowanie poprawia jakość życia ludzi, zwierząt i roślin, szczególnie w miastach oraz innych „zabetonowanych” przestrzeniach. Pozwala nie tylko zaadaptować się teraz do nowych warunków, lecz także wpływa korzystnie na naszą przyszłość. Rozwiązania BZI to np. obiekty małej retencji, takie jak ogrody deszczowe, niecki retencyjne oraz inne rozwiązania wspierające przyrodę np. zielone ściany z pnączy czy kompost. A także parki, zieleń przyuliczna, ogrody, zielone dachy, zieleń nieurządzona, lasy, zbiorniki i cieki wodne, itp.


„Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział aż 40 szkół, zarówno z dużych miast, jak Gdynia, Gdańsk, Tczew, Malbork, Rumia, jak i  małych miejscowości, jak Kłodawa, Bielkówko, Dębogórze czy Linia. Na terenie każdej ze szkół zgłoszonych do projektu zostaną wybudowane zielono-niebieskie inwestycje. Powstanie 5 typów infrastruktury: skrzyniowe ogrody deszczowe, gruntowe ogrody deszczowe, niecki infiltracyjne, kompostowniki i zielone ściany.


W ramach projektu w zeszłym roku każda ze szkół otrzymała sprzęt elektroniczny: rzutniki z projektorami i ekrany multimedialne. Po wybudowaniu inwestycji przekażemy również placówkom narzędzia ogrodnicze i rośliny, by mogły samodzielnie prowadzić nasadzenia, w ramach działań edukacyjnych.


W marcu przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli, podczas których zaprezentowaliśmy przygotowane przez ekspertów scenariusze zajęć lekcyjnych oraz materiały dydaktyczne przydatne do pracy z uczniami. Na spotkaniach omówiliśmy zasady funkcjonowania każdego rodzaju infrastruktury, która po jej wybudowaniu w oparciu o materiały dydaktyczne stanowić będzie program prowadzenia zajęć lekcyjnych.


Opracowane w ramach projektu scenariusze zajęć lekcyjnych są dostępne dla wszystkich. Można je pobrać na stronie https://klimatwszkolach.pl/, w zakładce „Materiały do pobrania”.


Równolegle, już we wtorek 9 maja otwieramy koperty na budowę gruntowych ogrodów deszczowych oraz niecek retencyjnych dla pozostałych 11 z 40 szkół biorących udział w projekcie.

  • GIWK