Metropolitalne wiadomości

aktualności

Potencjał i możliwości finansowania klastrów energii na terenie metropolii

Wiadomo już, które gminy OMGGS mają największy potencjał lokalizacji klastrów energii, czyli stworzenia społeczności opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wytypowano je na podstawie analizy dokumentacji zgromadzonej w pierwszym etapie prac nad koncepcją utworzenia klastrów energii na terenie OMGGS. Wstępne wyniki analiz przedstawił wykonawca koncepcji podczas spotkania z przedstawicielami gmin, zainteresowanych projektem.

Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, zawierane między lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami, inwestorami, dotyczące wytwarzania, dystrybucji lub obrotu energią głównie z odnawialnych źródeł energii (OZE). Nad koncepcją stworzenia minimum trzech takich społeczności pracuje Biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Do wspólnej inicjatywy przyłączyły się 54 metropolitalne samorządy. Ich przedstawiciele spotkali się w środę 5 maja w ramach zespołu roboczego.

Korzyści z opracowania koncepcji klastrów energii są ogromne, o czym przypomniał na początku spotkania Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki i środowiska OMGGS. W grę wchodzą dofinansowania  z Unii Europejskiej przeznaczone na OZE, energetykę i środowisko w ramach m.in. Krajowego Planu Odbudowy, programu Nowa Energia i Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie unijnej. To miliony euro dotacji i pożyczek, które mogą trafić m.in. właśnie do wspólnot energetycznych.

 

- Unia Europejska wyznaczyła nowe kierunki rozwoju energetyki, które zmierzają w  stronę energetyki lokalnej - powiedział Mariusz Sadłowski. - Współpraca między samorządami przy tworzeniu społeczności energetycznych będzie się przekładać na wymierne korzyści. Znając te priorytety i kierunki, już w ubiegłym roku podjęliśmy się opracowania koncepcji powstania klastrów energii na terenie OMGGS. W tym roku rozpoczną się nabory na pozyskanie środków na opracowanie dokumentów strategicznych. Koncepcja będzie niezbędna do ubiegania się o unijne środki.

Czytaj więcej na temat korzyści, jakie dają klastry energii >>>

Klastry energiii w OMGGS. Analiza pierwszego etapu prac

Podczas spotkania Wojciech Chowaniak, członek zarządu firmy DOEKO Group, która opracowuje koncepcję dla OMGGS, zrelacjonował pierwszy etap prac nad projektem. Firma minione pół roku poświęciła na zebranie danych od samorządów zainteresowanych projektem oraz na pracę badawczo-analityczną, w którą zaangażowano ekspertów w zakresie energetyki.

- Podsumowanie pierwszego etapu prac jest wstępem do dalszej analizy - powiedział Wojciech Chowaniak. - Sygnalizujemy możliwości gmin w zakresie energetyki lokalnej  i nakreślamy kierunki dalszego działania.

Klastry energii, czyli  “w grupie siła” - więcej inwestycji, więcej możliwości

Gminy biorące udział w opracowywaniu koncepcji wchodzą w skład 13 powiatów, które mogą stanowić podstawę utworzenia klastrów energii. Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii klastry mogą powstawać na obszarze nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub maksymalnie 5 gmin z różnych powiatów.

-  W odniesieniu do tej definicji wskazaliśmy najlepsze lokalizacje klastrów, kompilując gminy w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze wskaźniki potencjału zasobowego, czyli możliwości wytwarzania na danym terenie energii ze słońca, wiatru, wody i biomasy - powiedział Wojciech Chowaniak. - Mimo że ustawa nie precyzuje, że w skład klastra mogą wchodzić podmioty znajdujące się w 5 gminach sąsiednich, to w opracowaniu zaproponowano taką właśnie kompilację gmin położonych w swoim sąsiedztwie, co ułatwia np. koordynację działań w klastrze.

Powiaty z największym potencjałem budowy OZE

Wśród powiatów z największym potencjałem, jeśli chodzi o możliwości produkcji energii słonecznej, wodnej i z biomasy mają:

  • powiat starogardzki (reprezentowany na razie przez jedną gminę)
  • powiat tczewski
  • powiat nowodworski
  • powiat gdański
  • powiat pucki

-To że w danej gminie da się produkować energię, nie oznacza, że w stu procentach się to uda - zastrzegł Wojciech Chowaniak. - Nie można wykluczyć  np. protestów społecznych. W regionach turystycznych nie zawsze będą mile widziane farmy fotowoltaiczne. Przeszkodą mogą być też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które nie uwzględniają na danym terenie budowy OZE.

W ramach opracowywanej przez OMGGS koncepcji klastrów energii, w powiecie tczewskim powstaje pierwszy, pilotażowy podmiot - Klaster Energii Pelplin.

Czytaj więcej:  Podpisano list intencyjny ws. powstania pilotażowego Klastra Energii Pelplin

- Koncepcja utworzenia klastrów energii  będzie gotowa do końca września br. Naszym celem jest przygotowanie analizy pod kątem wytypowania skutecznego mechanizmu do współpracy społeczności lokalnych. Po jej opracowaniu dalsze działania będą należeć do samorządów - powiedział Mariusz Sadłowski.

  • GIWK