Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Pracownicze Plany Kapitałowe- szkolenie dla gmin OMGGS

20 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w samorządach, realizowanym przez Komisję Administracji i Finansów działającą przy Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Bezpłatny webinar poprowadził trener Polskiego Funduszu Rozwoju TFI - Krzysztof Słomiński.
Spotkanie trwało 4h i było okazją do zapoznania się z zasadami i procesem wdrożenia programu. Uczestniczy licznie zadawali pytania na temat praktycznych aspektów uruchomienia i obsługi PPK w samorządach. W szkoleniu skierowanym do osób bezpośrednio zaangażowanych we wprowadzanie programu w jednostce, wzięło udział 80 uczestników z Obszaru Metropolitalnego oraz Związku Miast Polskich. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Administracji i Finansów, Sekretarz Sopotu, Wojciech Zemła.

  • GIWK