Metropolitalne wiadomości

aktualności

Prawie 9 mln dla metropolitalnego projektu Centrum Geriatrii w Gdańsku na walkę z pandemią

Blisko 9 mln zł dodatkowego dofinansowania otrzymał metropolitalny projekt pt. „Centrum Geriatrii w Gdańsku” realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Środki przeznaczone zostaną na prace remontowe, zakup wyposażenia, czy środki do dezynfekcji. Po dodatkowej dotacji, unijne dofinansowanie przekroczyło 90% wartości projektu.

 

We wtorek, 9 czerwca został podpisany aneks zwiększający dofinansowanie dla metropolitalnego projektu realizowanego przez  Gdański Uniwersytet Medyczny pt. „Centrum Geriatrii w Gdańsku”. 8,9 mln zł zostanie przeznaczone na walkę z koronawirusem. Zakupione zostaną nie tylko środki ochrony osobistej i dezynfekcji, ale także sprzęt i wyposażenie medyczne oraz wykonane zostaną wykonane prace budowlane. Dofinansowaniem objęte zostaną 3 placówki: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

 

fot. Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w którym chorzy na COVID-19 już teraz mogą liczyć na pomoc otrzymało dodatkowo 2,76 mln zł. Zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej, a prace budowlane pozwolą dostosować obiekt do jeszcze lepszej walki z wirusem.

Na wsparcie ze środków unijnych mogą liczyć także podmioty rządowe, które zostały partnerami projektu. 7 Szpital Marynarki Wojennej SPZOZ im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,59 mln zł. Zakupiony zostanie sprzęt medyczny m.in. respiratory, aparaty RTG i USG a także środki ochrony osobistej i dezynfekujące. Przeprowadzone zostaną także roboty budowlane.

Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zostało dofinansowane kwotą 1,52 mln zł. Oprócz środków ochrony osobistej i dezynfekujących zakupiona zostanie niezbędna aparatura diagnostyczna.

Metropolitalny projekt Centrum Geriatrii w Gdańsku, którego całkowita wartość wynosi  20,83 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych ponad 19 mln zł. Stanowi to ponad 90% wszystkich wydatków. Celem projektu  jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów poprzez utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka opieki geriatrycznej. Dodatkowe dofinansowanie pozwoli także na poprawę bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Metropolii w obliczu pandemii.

Ułatwienia dla seniorów

Centrum Geriatrii będzie się mieścić w dawnym Szpitalu Studenckim w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 30. Budynek będzie wyremontowany, zmodernizowany i przystosowany do opieki nad seniorami. Zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt w zakresie rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej. Będzie nowe wyposażenie diagnostyczne i terapeutyczne ułatwiające funkcje poznawcze, a także system teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów. Pomieszczenia zostaną wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe i medyczne.

Wyszkolony personel

W ramach projektu odbędą się też specjalistyczne szkolenia dla: lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów WZP. Zaplanowano blisko 11 szkoleń specjalistycznych dostosowanych do wypracowania i wdrożenia nowego modelu udzielania nowych form świadczeń.

fot. materiały prasowe Gdański Uniwersytet Medyczny

24% (385 tys.) mieszkańców OMGGS to osoby powyżej 60 roku życia. Tylko przez trzy lata, od 2016 do 2019 roku, liczba se­niorów wzrosła o 36 tys. osób. Problem starzejącego się społeczeństwa jest więc poważny, dlatego w 2016 roku rozpoczę­to prace nad centrum zdrowia, które za­pewni kompleksową opiekę geriatryczną mieszkańcom metropolii. Pierwsze takie miejsce powstało w Sopocie, kolejne w przyszłości zostanie otwarte w Gdań­sku. W każdym z tych oddziałów pacjenci uzyskają kompleksową pomoc medyczną na wysokim poziomie: począwszy od ba­dań lekarskich przy użyciu nowoczesne­go sprzętu, poprzez szybką diagnozę do specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

  • GIWK