Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Prawo Zamówień Publicznych – jak działać z duchem ustawy?

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych przybliżyła samorządowcom GOM plany nowelizacji przepisów.

W czwartym w tym roku posiedzeniu Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego wzięli udział specjaliści, borykający się na co dzień z problemami, jakie stwarza stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Gościem specjalnym była Ewa Wiktorowska, która omówiła praktyczne aspekty prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem planowanej nowelizacji w zakresie m.in.

  • udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe,
  • tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • wykluczenia wykonawców z postępowania,
  • zatrzymania wadium,
  • udostępniania potencjału,
  • pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • rażąco niskiej ceny,
  • zmian umowy.

Kolejnym zagadnieniem było podwykonawstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP. 
W trakcie dyskusji uczestnicy stwierdzili, że wszelkie zmiany ustawy, łącznie z tymi planowanymi, coraz bardziej chronią oferenta i potencjalnego wykonawcę, a sama ustawa zawiera sporo niedomówień. Dopiero praktyka i konkretne przypadki wskażą, jak stosować poszczególne przepisy, aby zachować „ducha ustawy” i uniknąć protestów i procesów.


* Ewa Wiktorowska, wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych, były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP, wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej, arbiter z listy Prezesa UZP, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, specjalista w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane.

  • GIWK