Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Prezydenci Gdyni i Wejherowa od wczoraj formalnie w Zarządzie OMG-G-S

Do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S, dawniej GOM) oficjalnie przystąpiły kolejne samorządy. Gdynia, Wejherowo oraz Jastarnia to nowi członkowie stowarzyszenia – razem możemy więcej!  Stowarzyszenie OMG-G-S jest zarazem instytucją oficjalnie reprezentującą 53 samorządy metropolii wobec Rządu RP i Komisji Europejskiej.

Od poniedziałku (22 czerwca) Zarząd OMG-G-S rozszerzył grono osób decyzyjnych. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt został członkiem Zarządu, a Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Wiceprezesem Zarządu OMG-G-S.

Oprócz spraw administracyjnych takich jak przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014 i aktualizacja regulaminu, Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego podjęło uchwałę określającą najważniejsze działania do zrealizowania w 2015 r., a wśród nich:

1. Przyjęcie Strategii Rozwoju Metropolii do 2030 r.
2. Podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Przyjęcie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
4. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
5. Współudział wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego w opracowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego.
6. Przyjęcie Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do 2030 r.

Zachęcamy do przeczytania relacji na stronie Biura Prasowego Miasta Gdańska: Już 53 samorządy w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia Sopot!