Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Prezydentki w walce o prawa samotnych rodziców

Ulga w wysokości 1500 zł dla samotnych rodziców w zamian za możliwość rozliczania podatku dochodowego razem z dzieckiem. To niekorzystne dla samotnych rodziców rozwiązanie znalazło się w założeniach Polskiego Ładu. Sprzeciw wobec tej idei wyraziły: wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz. Jako przewodniczące Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot wystosowały apel do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wnioskują o odrzucenie tych krzywdzących przepisów.
 


Niekorzystne zmiany dla rodziców samotnie wychowujący dzieci pojawiły się w założeniach Polskiego Ładu – rządowego programu rozwoju krajowej gospodarki na najbliższe lata. W obecnym porządku prawnym samotni rodzice mogą wspólnie z dziećmi rozliczać się z podatku dochodowego. Obliczany jest on jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. Początkowo w założeniach Polskiego Ładu ta możliwość miała zostać zachowana. Jednak zapowiadany wzrost kwoty wolnej od podatku sprawi, że ten sposób rozliczania z fiskusem przyniesie istotne korzyści dla podatników rozliczających się wspólnie – zarówno małżeństw jak i rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. W związku z tym rządzący zdecydowali się na wprowadzenie poprawki do projektu. Zasugerowano likwidację dotychczasowego rozwiązania, a w jego miejsce wprowadzenie ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł rocznie. Pomimo tego, że duża część samotnych rodziców skorzysta na tym rozwiązaniu względem obecnego systemu to takie podejście sprawi, że ich korzyści będą istotnie niższe w porównaniu do sytuacji, w której mogliby rozliczać się wspólnie. Jednocześnie takie podejście istotnie pogorszy sytuację samodzielnych rodziców o wysokich dochodach.

Z propozycją tą nie zgadzają się Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni oraz Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Wystosowały one apel do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wnioskują o odrzucenie projektu i pozostawienie obowiązujących przepisów.

- Samorządowcy są blisko swoich mieszkańców i znają ich prawdziwe problemy. Nowe przepisy podatkowe niektórych cieszą, innych martwią. Słychać wiele narzekań. My uznałyśmy, że naszym obowiązkiem jest wystąpić w imieniu najsłabszych, to znaczy samotnych rodziców których obciążenia podatkowe znacząco wzrosną. Warto wspomnieć, że ich obciążenia wzrosną bardziej niż innych rodzin. Mam na myśli rodziny pełne, ale także te które nie wychowują żadnych dzieci. W naszym przekonaniu nie jest to rozwiązanie sprawiedliwe. Dlatego w imieniu mieszkańców naszych miast Gdyni i Wejherowa, a także w imieniu mieszkańców wszystkich samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot kierujemy do Pana Prezydenta apel licząc na to, że powstrzyma wejście w życie tego krzywdzącego przepisu - mówi prezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała, jedna z inicjatorek apelu.

- Obecnie rodzice samotnie wychowujące dzieci mogą się wspólnie z nimi rozliczać z podatku dochodowego. Natomiast zapisy Polskiego Ładu zmieniają tę zasadę powodując niewątpliwie pogorszenie sytuacji tych rodzin. Samotni rodzice to bardzo zróżnicowana grupa społeczna. Wielu z nich to wdowcy lub osoby, które z różnych względów nie mogą liczyć na żadną pomoc finansową czy też faktyczną drugiego rodzica. Stoimy na stanowisku, że należy zauważyć tę grupę społeczną, tę grupę mieszkańców i w miarę możliwości spowodować, aby ich sytuacja nie uległa pogorszeniu – mówi prezydent Beata Rutkiewicz, druga inicjatorka apelu.

W skierowanym do Prezydenta RP apelu czytamy:

- Nie będzie fałszywą tezą, że zazwyczaj samotny rodzic napotyka przy wychowaniu i utrzymaniu dzieci więcej trudności, niż ten, który żyje w pełnej rodzinie. W większości wypadków trudności te spadają na samotnego rodzica wbrew jego woli, często całkowicie poza możliwością wpływu na sytuację. Sprawiedliwość społeczna wymaga zaś, by słabszych silniej wspierać. Takim wsparciem mogły być dotychczas obowiązujące zasady, które nie poprawiając dochodów, przynajmniej sytuację podatkową tych osób upodabniały do sytuacji małżonków.

Na szkodliwość zmian wskazują również specjaliści, w tym Michał Myck, dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Na stronie internetowej Senatu RP można zapoznać się z ekspertyzą dotyczącą Polskiego Ładu, której jest współautorem. Dokument porusza również kwestie związane z rozliczaniem się rodziców samodzielnie wychowujących dzieci.

- Likwidacja wspólnego rozliczenia dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci bardzo silnie uderzy w tych o dochodach powyżej około 9,000 zł miesięcznie brutto, a duża część rodzin z niższymi zarobkami zyska na reformach mniej niż rodziny pełne w podobnej sytuacji materialnej. Takie potraktowanie samodzielnych rodziców i ich dzieci, biorąc pod uwagę obiektywnie trudniejsze warunki prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych, jest trudne do uzasadnienia – komentuje dr hab. Michał Myck, dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

Projekt zmian zawarty w Polskim Ładzie wzbudził także wątpliwości parlamentarzystów opozycji.

- Polska konstytucja zobowiązuje państwo do pomocy rodzinom „w trudnej sytuacji materialnej i społecznej” a taką rodziną jest rodzic samotnie wychowujący dziecko bądź dzieci i co ważne dotyka to przede wszystkim kobiet. Ta zmiana prawa nie tylko budzi wątpliwości konstytucyjne, ale także uderza w ważną część naszej tożsamości, czyli wpieranie przez państwo słabszych – bycia solidarnym. Senat, kierując się tą wartością, wprowadził poprawkę do Polskiego Ładu pozwalającą rozliczać się im wspólnie, którą większość rządząca – niestety – odrzuciła w Sejmie – komentuje senator RP Sławomir Rybicki.

- Takie kwotowe zmiany sposobu rozliczania powodują, że większość samotnych rodziców, a na pewno ci zarabiający więcej, poniosą wymierne straty finansowe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości głosi wszem i wobec, że Polski Ład ma powodować zysk dla 90% społeczeństwa. Tymczasem coraz więcej grup społecznych dowiaduje się o ukrytych w Polskim Ładzie obciążeniach podatkowych lub zmianach powodujących realne straty finansowe. Uważam, że skandalem jest szukanie pieniędzy w kieszeniach rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy wychowanie łączą z pracą zarobkową za to, że zarabiają więcej! Warto też zauważyć, że ukwotowienie ulgi spowoduje też, że coraz więcej rodziców samotnie wychowujących dzieci będzie na tych zmianach tracić, co jest spowodowane inflacją. W związku z tym zwrócę się z interpelacją poselską do premiera Mateusza Morawieckiego z zapytaniami w tym temacie - mówi posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska.

- Polski Ład dotyka, jak widać nie tylko samorządy, odbierając im pieniądze, ale także polskie rodziny. Nawet jeśli są to rodzice samodzielnie wychowujący dzieci. Na drodze prac parlamentarnych na pewno wspólnie z klubem parlamentarnym będziemy składać poprawki do prawa, które dyskryminuje polskie rodziny – deklaruje poseł Marek Rutka.

 

Źródło: https://www.gdynia.pl/

 

  • GIWK