Metropolitalne wiadomości

aktualności

Prof. Piotr Stepnowski Rektorem UG w kadencji 2024-2028

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski będzie kierował Uniwersytetem Gdańskim przez kolejne cztery lata. Zdecydowało o tym Kolegium Elektorów, które 25 stycznia 2024 w tajnym głosowaniu powierzyło mu funkcję Rektora uczelni na kadencję 2024-2028.

 

Na zdjęciu rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

- Dziękuję społeczności akademickiej za zaufanie, za wszystkie głosy, które oddaliście Państwo, powierzając mi tę funkcję. Uniwersytet Gdański jest dla mnie nie tylko moją Alma Mater, ale przede wszystkim nierozerwalną częścią mojego życia. Cieszę się, że tak znaczna większość naszej społeczności akademickiej podziela moją wizję Uniwersytetu - powiedział nowo wybrany Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Zrobiliśmy już bardzo dużo, wspólnie zbudowaliśmy na nowo markę uczelni otwartej, dostępnej, przyjaznej, rozwijającej się i mocnej naukowo, ale tez uczelni szanującej dobrą tradycję, pamięć tych, którzy ją współtworzyli i budowali jej fundamenty. Przed nami jednak kolejne wyzwania - dalsze wspieranie doskonałości naukowej, włączanie się w nurt nowoczesnej dydaktyki akademickiej, nieustanne wspieranie różnych przejawów umiędzynarodowienia, umacnianie naszych strategicznych partnerstw - SEA EU i Związku Uczelni Fahrenheita. Jestem przekonany, że to co udało nam się osiągnąć do tej pory daje wspaniałą przestrzeń do twórczego i odważnego pokonywania tych wyzwań, do budowania Uniwersytetu, który po prostu bardzo lubimy i z którego jesteśmy dumni!  


Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę nie tylko z Uniwersytetem Gdańskim, ale także ze Związkiem Uczelni Fahrenheita.


>>> Metropolia - dobre miejsce do nauki i pracy. Wspiera nas Związek Uczelni w Gdańsku

 

 

 

 

  • GIWK