Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Projekt „Nowa Perspektywa” - bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób bez pracy!

Jeśli ty, lub twoi bliscy myślicie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych, Projekt "Nowa Perspektywa" będzie do tego świetną oakzją. Osoby zainteresowane, mogą składać  formularze rekrutacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków EFS, realizatorami są PUP w Gdańsku oraz Instytut Rozwoju Ganesa. 

"Nowa Perspektywa" oferuje: 
- Szkolenia zawodowe, indywidualne nawet do 5 000zł na osobę.
- Usługi szkoleniowo-doradcze związane z  powrotem na rynek pracy.


Do projektu mogą aplikować osoby, które straciły pracę z przyczyn pracodawcy nie póżniej niż 6 m-cy temu od daty przystąpienia do projektu oraz:
• mieszkają w Gdańsku lub powiecie gdańskim i są  w wieku 18-64 lat,
• są  zarejestrowanej w PUP Gdańsku lub są nieaktywne zawodowo (nie otrzymują dochodów  z pracy).


Informacje o rekrutacji : http://www.ganesa.pl/projekt/rekrutacja
Formularze rekrutacyjne można składać w PUP  Gdańsk, ul. 3 Maja 9.  Kontakt: Agnieszka Szwocha pok. 124  nr tel. 58 732-52-46, aszwocha@pup.gda.pl