Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S 2030

W poświątecznej atmosferze samorządowcy i planiści z metropolii spotkali się na gdańskim stadionie aby zapoznać się z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030.

Spotkanie przeprowadzone zostało w formie warsztatów konsultacyjnych. Było ono pierwszą okazją do zapoznania się z projektem Planu - jeszcze przed konsultacjami społecznymi, które dzisiaj ogłoszono. Zainteresowanie tematem było duże, zwłaszcza że to pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolitalnego, który będzie jednocześnie częścią Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, a jego zapisy będą dla gmin jednakowo wiążące.

Dokument został zaprezentowany przez generalnego projektanta dokumentu – pana Jakuba Pietruszewskiego, Zastępcę Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Na sali obecna była także liczna grupa projektantów zaangażowanych w opracowanie dokumentu, którzy chętnie odpowiadali na zadawane przez gości pytania.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz przewodniczących dwóch komisji tematycznych OMG-G-S: pani Hanny Brejwo, Wójta Gminy Pszczółki i Przewodniczącej Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska oraz pana Macieja Ruska, Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku, a także Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pt. "INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030", realizowanego w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

  • GIWK