Metropolitalne wiadomości

aktualności

Przedstawiciele europejskich metropolii odwiedzili Gdańsk

Warsztaty w Domu Zdrojowym, konferencja klimatyczna i zwiedzanie Gdańska - za nami dwudniowa wizyta uczestników projektu CAMELOT. W projekcie uczestniczy 8 europejskich metropolii: Mediolan, Zagrzeb, Barcelona, Bari, Sttutgart, Porto, Craiova, OMGGS oraz ALDA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej). Tematem przewodnim wydarzenia Camelot w Gdańsku była adaptacja metropolii do zmian klimatu, w tym realizacja projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podczas Forum zaprezentowane zostały wypracowane rekomendacje.
 

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania projektu CAMELOT


Wizyta uczestników projektu CAMELOT rozpoczęła się w poniedziałek, 4 lipca, od warsztatów w Domu Zdrojowym w Gdańsku. Goście z Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji i Rumunii podczas kilkugodzinnego spotkania rozmawiali m.in. o ekologicznych rozwiązaniach w swoich metropoliach. Uczestnicy podkreślali rolę organizacji pozarządowych i edukację społeczeństwa. - Każdy ma wpływ na zmianę klimatu. Musimy zacząć od siebie - podkreślali. To samo usłyszeliśmy kolejnego dnia podczas III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Konferencja odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności.
 

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania projektu CAMELOT podczas III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej


- Każdy z nas może wnieść cegiełkę do ochrony klimatu, to jest to o czym zawsze mówił Paweł i czego uczył nasze dzieci - wspomniała Magdalena Adamowicz, europosłanka, wdowa śp. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Zgaś światło wychodząc z pomieszczenia, zakręć wodę podczas mycia zębów, nie pakuj zakupów do jednorazowych toreb. Chodzi o to, żebyśmy przyzwyczaili się do drobnych zmian, które globalnie wpływają na ochronę klimatu - dodała Magdalena Adamowicz.

Podczas III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej zaprezentowane zostały wypracowane rekomendacje projektu CAMELOT. Przedstawiała je Joanna Bogdziewicz-Wróblewska koordynator ds. strategii w OMGGS. Wśród rekomendowanych dobrych praktyk są m.in. zaangażowanie mieszkańców w planowanie działań, ponowne wykorzystywanie wody czy sieć schronów klimatycznych.

Forum powstało w 2020 roku, aby podejmować ambitne inicjatywy na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej i wdrażać cele wynikające z polityki klimatycznej ONZ, służące osiągnięciu jak najszybciej neutralności klimatycznej i skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wskazuje możliwości i kierunek działań, porusza najważniejsze wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i pokazuje, jakie korzyści może przynieść współpraca.

Podczas konferencji głos w dyskusji zabrali m.in.: posłowie do Parlamentu Europejskiego: Danuta Huebner i Jerzy Buzek, Łew Zacharczyszyn – Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku w latach 2016-2021, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Do pobrania:
>>>Podsumowanie wyników warsztatów projektu CAMELOT 

 

  • GIWK