Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Przyciąganie talentów do metropolii tematem posiedzenia Rady Programowej OMG-G-S

Za nami drugie w tym roku posiedzenie Rady Programowej OMG-G-S. Spotkanie odbyło się
1 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, a jego głównym punktem była kwestia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przyciągania, a także zatrzymania w metropolii ludzi wyjątkowych, kreatywnych, obdarzonych talentami, które mogliby rozwijać na naszym obszarze metropolitalnym. Podczas posiedzenia dokonano także wyboru Prezydium Rady.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat konieczności i sposobów zaangażonwaia partnerów z różnych sektorów w działania, czy też konkretne projekty, skierowane na przyciąganie
i zatrzymanie utalentowanych ludzi w metropolii.

Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre, powołując się na swoje liczne doświadczenia stwierdził, że szeroko zakrojona koncepcja działań, ukierunkowanych na stworzenie atrakcyjnych warunków  pracy i zamieszkania dla ludzi kreatywnych i otwartych na wyzwania, powinna stać się fundamentem myślenia o rozwoju metropolii.

Marcin Zagórski (do niedawna Dyrektor Finansowy w korporacji Amazon) zaznaczył, że od początku dyskusji nad Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza wskazywano, iż głównym czynnikiem rozwoju jest kapitał ludzki: „Tam, gdzie powstaje masa krytyczna, można zaobserwować efekt kuli śnieżnej – coraz więcej kreatywnych osób generuje kolejne fale inwestycji i start-upów. Moim zdaniem jesteśmy w miejscu, gdzie nasze lokalne zasoby się wyczerpują. Naukowcy często są >zasysani< przez firmy i okazuje się, że przez to wyczerpuje się możliwość kształcenia kolejnych generacji inżynierów. Mamy dobrych specjalistów, ale już teraz jest ich za mało”. Jego zdaniem do przyciągnięcia młodych osób, a szczególnie naukowców, konieczne jest między innymi opracowanie strategii promocji regionu i dotarcie do nich za pomocą odpowiednio przemyślanej i skoncentrowanej kampanii w mediach elektronicznych.

Mieczysław Struk, Przewodniczący Rady Programowej OMG-G-S, Marszałek Województwa Pomorskiego, zgodził się ze swoimi przedmówcami co do znaczenia koordynacji działań przedstawicieli różnych sektorów na rzecz przyciągania kreatywnych i wyspecjalizowanych pracowników do metropolii. Podkreślił, że współpraca i porozumienie pomiędzy wszystkimi interesariuszami rozwoju metropolitalnego ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Paweł Adamowicz, Prezes OMG-G-S, Prezydent Miasta Gdańska, nawiązując do celu Strategii Metropolii 2030, podkreślił, że budowa innowacyjnej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej metropolii wymaga także od liderów samorządowych zmiany mentalności, otwarcia się na nieszablonowe rozwiązania instytucjonalne i poczucia odpowiedzialności za stworzenie naukowcom możliwości i warunków do rozwoju ich twórczego potencjału.

Wojciech Szczurek, Wiceprezes OMG-G-S, Prezydent Miasta Gdyni, dodał, że coraz większy wpływ na decyzje o wyborze miejsca zamieszkania, pracy oraz kształcenia ma jakość życia społecznego: „Działania samorządów powinny zatem równocześnie zmierzać do podnoszenia poziomu i dostępności edukacji czy atrakcyjności oferty kulturalnej” – powiedział pan Prezydent. 

Po części dyskusyjnej uczestnicy spotkania przystąpili do pracy w grupach, której celem była identyfikacja działań, jakie Członkowie Stowarzyszenia mogliby wspólnie podjąć w takich obszarach jak budowa marki i zewnętrzna promocja OMG-G-S; przyciąganie utalentowanych ludzi z innych regionów Polski i Europy; wielowymiarowa współpraca obszarów wiejskich z rdzeniem OMG-G-S, harmonijna edukacja w zakresie kluczowych kompetencji społecznych. Prezentacja wyników prac w poszczególnych grupach przyniosła szereg interesujących i konstruktywnych wniosków.

Na koniec spotkania jednogłośnie zostali wybrani Wiceprzewodniczący Rady. Funkcje te będą pełnić: Maciej Grabski, Marek Olechnowicz (Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych) oraz prof. Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański).

fot. Kazimierz Netka

  • GIWK