Metropolitalne wiadomości

aktualności

Puck korzysta ze współpracy metropolitalnej

Miasto Puck było gospodarzem dwóch ważnych dla miasta i metropolii uroczystości. Pierwszą z nich było otwarcie zmodernizowanego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a drugą -  podpisanie trzech umów o dofinansowanie ze środków europejskich na Rewitalizację Centrum Pucka.

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przeszedł prawdziwą metamorfozę. A wszystko to w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Docieplone zostały ściany, dach i fundamenty, wymieniono również instalację elektryczną i oświetlenie na energooszczędne (ponad 460 sztuk). Wszystkie te działania mają sprawić, aby budynek MOKSiR zużywał mniej energii, a co za tym idzie mniej będzie kosztowała jego bieżąca eksploatacja. Całościowy koszt kompleksowej modernizacji budynku wynosił ponad 5 mln zł.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot realizowana jest przez 32 jednostki samorządu terytorialnego. W ramach przedsięwzięcia planowana jest dla 262 budynków należących do samorządów oraz 848 gospodarstw domowych.

Założenia programu rewitalizacji Miasta Pucka były opracowywane przez ponad 3 lata. Wsparcie dla miasta i mieszkańców ma być realizowane kompleksowo – obejmując integrację społeczno-zawodową, uzupełniają działaniami inwestycyjnymi, np. poprzez remonty budynków, zagospodarowanie placów, parków i skwerów oraz dostosowanie istniejących już zabudowań do pełnienia nowych funkcji. W budynku Ratusza Miejskiego na Starym Rynku umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych podpisali Pani Hanna Pruchniewska, Burmistrz Pucka, Marszałkowie Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Obszar miasta Pucka, na terenie którego realizowane będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszkuje ponad 2 tysiące osób. Oprócz utworzenia placówek wsparcia dziennego, kompleksowy remont przejdzie 30 budynków należących do gminy oraz wspólnot mieszkaniowych. W zależności od potrzeb poprawiony zostanie stan fundamentów, ścian i elewacji (ocieplenie, tynki zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne w ogólnodostępnych częściach wspólnych) oraz klatek schodowych. Nowe oblicze zyskają również parki i skwery, a na terenie Centrum Pucka rozbudowany zostanie monitoring.
Podczas uroczystości podpisania umowy Pani Hanna Pruchniewska, Burmistrz Pucka podziękowała przede wszystkim mieszkańcom miasta, bez których zmiany nie miałyby sensu. „Chcemy zająć się miastem wspólnie - nie tylko budynkami, ale również przestrzeniami publicznymi. Traktujemy te inwestycję jako wspólne dzieło, które chcemy tworzyć razem.”

Pod koniec czerwca Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku oraz Burmistrz Miasta Puck zostali laureatami w powiecie puckim w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom” w ramach konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Ale na wyróżnieniach się nie kończy – uzupełnieniem do puli podstawowych zadań związanych z rewitalizacją będzie m.in. wsparcie działalności Aktywnego Klubu Seniora i organizacja wspólnych spotkań oraz wydarzeń kulturalnych.
Oba projekty realizowane są w ramach pakietu inwestycji metropolitalnych, których wartość wynosi 3,6 mld zł.