Metropolitalne wiadomości

aktualności

Rada Miasta Gdańska poparła ustawę metropolitalną

Rada Miasta Gdańska poparła projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. W czwartek, 29 lutego, podczas sesji radni z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska uzasadnili konieczność powstania metropolii na Pomorzu.

Ustawa metropolitalna złożona w MSWiA

Dokładnie tydzień temu, 22 lutego, projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na ręce wiceministra złożyli go wspólnie wojewoda pomorska, marszałek województwa pomorskiego, przewodniczący Związku Uczelni w Gdańsku oraz samorządowcy z Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Walka o związek metropolitalny na Pomorzu trwa już osiem lat.

Wykorzystać potencjał metropolii

Teraz projekt ustawy, która - jak czytamy w oświadczeniu - pozwoli na wykorzystanie potencjału rozwojowego metropolii trójmiejskiej, w której jedną z wiodących ról odgrywa Miasto Gdańsk, poparła Rada Miasta.

Wspólne planowanie inwestycji i przebiegu dróg, rozbudowa siatki połączeń, zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, lepsze skomunikowanie mniejszych miejscowości, wspólna troska o ochronę klimatu i czyste powietrza, a także rozwój zrównoważonej mobilności - to wszystko zapewnia ustawa metropolitalna.

Ustawa to także dodatkowe środki na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że  co roku na Pomorzu zostanie kilkaset milionów złotych (5,75% podatku PIT),  które obecnie trafiają do budżetu państwa.

Innowacja i rozwój

RMG zwróciła uwagę, że metropolia na Pomorzu jest niezbędna, aby przezwyciężyć bariery rozwojowe. To pozwoli zmierzyć się z wyzwaniami transportowymi, przestrzennymi, klimatycznymi, ale też podniesie poziom innowacyjności regionu. Jak wskazują radni - dotychczasowe formy współpracy samorządów, w oparciu jedynie o oddolną inicjatywę, nie są wystarczającą formą efektywnego zarządzania metropolią.

W uzasadnieniu oświadczenia czytamy, że zgodnie ze stanowiskiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, utrzymywanie przestarzałych rozwiązań prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia potencjał gospodarczy i polityczny państw, w których te metropolie funkcjonują.

  • GIWK