Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Rekomendacje Komisji Infrastuktury i Środowiska

Podczas comiesięcznego spotkania komisji przedstawiony został raport z realizacji Strategii i Mobilności OMGGS do roku 2030. Wśród wniosków znalazło się powołanie zespołu ekspertów m.in. z OMGGS, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i miejskich jednostek planistycznych, który zajmie się m.in. zbadaniem możliwości przeprowadzenia Kompleksowych Badań Ruchu dla Obszaru Metropolitalnego. Gminy mają współpracować w zakresie zlecania i finansowania badań.

Komisji zaprezentowane zostały "Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot". Dokument stworzony przez specjalistów z Polskiej Unii Mobilności Aktywnej ma pomóc gminom w prawidłowym przygotowaniu inwestycji związanych z polityką rowerową. Zaplanowano także warsztaty z oficerami  rowerowymi, podczas których zaprezentujemy gotowe rozwiązania i rekomendacje, by gminy mogły zachować spójności dróg rowerowych i infrastruktury na terenie całego OMGGS. Kolejnym wnioskiem jest powołanie Centrum Kompetencji w zakresie budowy infrastruktury rowerowej. Pozwoli to samorządom mniej zaawansowanym w zakresie tematyki rowerowej na korzystanie dobrych praktyk samorządów, które maja doświadczenie w tym temacie. Dokument wraz z rekomendacjami zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu OMGGS.

  • GIWK