Metropolitalne wiadomości

aktualności

Rekordowy Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski w metropolii zyskuje na popularności. Już po raz trzeci dzięki porozumieniu wypracowanemu w ramach współpracy metropolitalnej we wspólnym terminie od 10 do 24 września br. głosowali mieszkańcy: Gdańska, Kartuz, Pruszcza Gdańskiego, Rumi, Redy, Sopotu, Władysławowa i Żukowa. W tym roku w głosowaniu wzięło udział blisko 9% osób więcej niż w 2017 r. (wzrost o 5609 głosujących).

Głosuje nas więcej

Wspólny harmonogram Budżetu Obywatelskiego sprzyja jednolitym działaniom promocyjno – informacyjnym, które przyczyniły się do wyższej frekwencji w tegorocznym głosowaniu. Na 8 miast uczestniczących we wspólnym głosowaniu w 6 wzrosła liczba osób uczestniczących we współdecydowaniu o lokalnych inwestycjach. W 2018 roku padło kilka rekordów.

Największą w historii liczbę głosujących w Budżecie Obywatelskim odnotowano w Sopocie, gdzie głosowało 19,3 % uprawnionych (5 592 osób, tj. więcej o 1082 osoby niż w 2017 r.). Sopot jako pierwszy samorząd w Polsce w 2011 r. zaproponował swoim mieszkańcom przyjęcie współodpowiedzialności za lokalne inwestycje.

Natomiast w Pruszczu Gdańskim głosowało ponad dwa razy więcej mieszkańców, niż w roku 2017 r., dając wzrost o 115,7%. W Gminie Żukowo liczba głosujących wzrosła o 63 %. Rekordowy wynik padł również w Rumi, gdzie przy frekwencji 15,7% głosowało 7350 osób.

Mieszkańcy wybrali

W Gdańsku, który przekazał mieszkańcom do współdecydowania prawie 20 mln złotych głosowało 48 760 osób, tj. o ponad 4 tysiące więcej niż w roku poprzednim. Do realizacji wybrano 82 projekty, w tym 9 ogólnomiejskich. Najdroższą inwestycją o wartości 2 mln zł będzie zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych. Największe poparcie wśród głosujących uzyskał projekt budowy drugiego prawoskrętu z al. Vaclava Havla w kierunku al. Armii Krajowej (wynik głosowania: 5825 pkt, wartość inwestycji: 650 000 zł).

Sopot na realizację projektów wybranych przez mieszkańców przeznaczył 4 mln zł, z czego 2 mln na projekty ogólnomiejskie i po 500 tys. na lokalne w czterech okręgach. Na 170 propozycji w wyniku głosowania realizacji doczeka się 14. Największą popularnością cieszył się projekt utworzenia całodobowego pogotowania ratunkowego o wartości 1 mln zł.

Na realizację zadań w roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego Żukowo przeznaczyło kwotę 200 tys. zł. Najwięcej głosów zyskała propozycja o nazwie „Budowa ulicy Kasztanowej - I etap” (273 głosy). Realizację tej inwestycji poparło ponad 50 % uczestniczących w głosowaniu.

Mieszkańcy Rumi skierowali do realizacji 11 projektów o łącznej wartości 1,5 mln zł. Najwięcej głosów otrzymał projekt prospołeczny dot. sterylizacji i kastracji zwierząt.

Również mieszkańcy Redy licznie uczestniczyli w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego. 2846 osób wybrało 5 inwestycji, które w przyszłym roku doczekają się realizacji. Największe poparcie zyskał projekt budowy chodnika w ciągu ulicy Długiej.

W Pruszczu Gdańskim głosowało blisko 2,5 tysiąca osób. Mieszkańcy wybrali 4 inwestycje, m.in. projekt polegający na doposażeniu plaży miejskiej w elementy małej architektury i rozbudowę placu zabaw, który cieszył największą popularnością. 

We Władysławowie na realizację doczeka się łącznie 7 projektów – 4 z obszaru miejskiego i 3 z wiejskiego. O wyborze do realizacji projektów zdecydowało ponad 2100 osób. Mieszkańcy Władysławowa uznali, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i swoimi głosami zdecydowali o doposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Karwi i Jastrzębiej Górze w komplety ubrań bojowych.  

W ramach konsultacji społecznych ponad 1 tys. kartuzian wybrało 4 inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku. Najwięcej głosów uzyskał projekt modernizacji odcinka ulicy Bursztynowej w Kartuzach. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu powstaną również dwa nowe place zabaw o łącznej wartości 100 tys. zł.