Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Rozpoczął się cykl warsztatów poświęconych standaryzacji zapisów SUiZP w gminach GOM

Planowanie przestrzenne w obszarze metropolitalnym powinno mieć wymiar wspólnotowy - z tym zgadzają się wszyscy planiści. Do współpracy przy wspólnym planowaniu przestrzeni potrzebne są jednak pewne ujednolicenia. W tym celu, na pierwszych z całego cyklu warsztatach w Kolbudach pracowano dziś nad standaryzacja zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP).

Warsztaty „Standaryzacja zapisu SUiKZP gmin położonych w obszarze GOM” przeprowadzone zostaną w kilku miejscowościach. Dziś na spotkaniu w Kolbudach nad standaryzacją wspólnie pracowali przedstawiciele Kolbud, Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański, Przywidza, Trąbek Wielkich, Pszczółek, Gminy Suchy Dąb oraz Gminy Cedry Wielkie. Na kolejnych warsztatach spotkaja się przedstawiciele pozostałych JST położonych w powiatach GOM, w grupach które prezentuje poniższa mapka.

  

Spotkania odbywają się w następujących miejscowościach:
13 czerwca - Gmina Kolbudy (odbyło się)
14 czerwca - Gmina Sierakowice (odbyło się)
20 czerwca - Miasto Puck
21 czerwca - Miasto Tczew

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wyników syntezy SUiZP dla 58 gmin położonych na terenie Gdańskiego Obaszru Metropolitalnego przygotowaną przez Biuro Rozwoju Gdańska (do pobrania - tutaj).

Zaproszenia do udziału w warsztatach wysłane zostały do wszystkich 58 gmin w obrębie powiatów GOM, niezależnie od członkostwa w Stowarzyszeniu. Ich uczestnicy delegowani są odpowiednio przez wójtów / burmistrzów bądź prezydentów danej JST.

Rezultatem warsztatów ma być propozycja wspólnej legendy SUiKZP dla wszystkich gmin w powiatach GOM. Przed ostateczną publikacją zostałaby ona zaprezentowana doświadczonym recenzentom w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie uchwalono już wspólne plany zagospodarowania przestrzennego dla tamtejszych obszarów metropolitalnych. Wyniki prac będą również omawiane w ramach Komisji ds. środowiska i infrastruktury GOM a następnie zaprezentowane na listopadowym kongresie „Metropolia plus”.

Warsztaty w Kolbudach 13 czerwca

Praca w grupach

Warsztaty w Sierakowicach (14 czerwca)

Marcin Turzyński - prezentacja ogólna nt. wyników syntezy SUiZP oraz celu warsztatów

  • GIWK