Metropolitalne wiadomości

aktualności

Rozpoczęło się Pomorskie Badanie Ruchu 2024

Ile samochodów jeździ pomiędzy dwoma miejscowościami? Gdzie z pociągu czy autobusu korzysta najwięcej pasażerów? Odpowiedzi na m.in. te pytania to krok do lepszego zaprojektowania sieci transportowej na Pomorzu. Powstanie Pomorski Model Ruchu, który ułatwi dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców.

Badanie potrwa do końca roku. Najważniejsze założenia zostały zaprezentowane podczas specjalnej konferencji prasowej 14 lutego 2024 r. Tego dnia zostały również podpisane umowy pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Biurem Rozwoju Miasta Gdańska, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni – czyli partnerami projektu.

 

Sygnatariusze porozumienia

Fot. Jacek Sowa

 

Policzymy pasażerów i pojazdy

Czym tak naprawdę jest Pomorskie Badanie Ruchu 2024? Jego celem jest zebranie dużej ilości danych, które dotyczą mobilności mieszkańców Pomorza. Te dane stanowić będą podstawę dla budowy Pomorskiego Modelu Ruchu, czyli modelu w którym zawarte będą dane dotyczące indywidualnego ruchu drogowego, ruchu kolejowego, autobusowego a nawet ruchu ciężarowego.

– Na transport tylko w tym roku wydamy ponad 1,1 mld zł. Badanie ruchu jest bardzo ważne, bo dzięki temu będziemy mogli racjonalnie wydawać publiczne środki i dostosowywać oferte do potrzeb pasażerów  – podkreślał Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.  – To będzie instrument, który da nam racjonalne argumenty w rozmowach choćby z samorządami – kontynuował.

Mówiąc wprost Pomorski Model Ruchu pozwoli stwierdzić, że na przykład, do tej miejscowości lepiej poprawić ofertę połączeń kolejowych, a w innym rejonie trzeba rozwijać sieć autobusową.

 

 

Jak to będzie wyglądać?

Badania będą prowadzone wiosną, jesienią oraz w sezonie letnim 2024 r.

– W ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 planowane jest zbadanie natężenia ruchu drogowego, potoków pasażerskich w regionalnych pociągach i autobusach, badanie ruchu tranzytowego oraz zachowań komunikacyjnych mieszkańców – opisywał Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Badania będą przeprowadzane różnymi metodami.

– Będą to m.in. wywiady w gospodarstwach domowych. Badania natężenia ruchu będą przeprowadzane za pomocą kamer monitoringu oraz obserwatorów. Badacze wsiądą również do autobusów i pociągów, gdzie policzą wszystkich pasażerów na trasie – wyjaśniała Aneta Kostelecka, lider konsorcjum PBS, Via Vistula i Rubika, które będzie realizować badania.

Obejmą one całe województwo pomorskie.

 

Mieszkańców odwiedzą ankieterzy

Podczas badań do wylosowanych gospodarstw domowych zapukają ankieterzy. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadu dotyczącego zachowań komunikacyjnych. Pytania będą dotyczyły celów podróży, sposobów dotarcia do tych miejsc czyli z jakich środków komunikacji korzystaliśmy oraz czasów podróży. W jednym gospodarstwie w badaniu będzie mogło wziąć udział kilka osób.

– Choć nie jest to obowiązkowe, to bardzo zachęcam do odpowiedzi na pytania w ankietach. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli mieć swój wkład w rozwój naszego regionu, w tworzenie i doskonalenie połączeń komunikacyjnych – apeluje do Pomorzan wicemarszałek Bonna.

Ankieterzy będą odwiedzać mieszkańców od środy do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godziny 10.00. Udział w ankiecie jest oczywiście dobrowolny, a odpowiedzi są anonimowe i nie będzie możliwa na ich podstawie identyfikacja konkretnych osób. Badanie przeprowadzone będzie na próbie ponad 20 tysięcy mieszkańców. Planowane jest również zbadanie ruchu turystycznego w siedmiu nadmorskich gminach regionu, gdzie ankieterzy zapytają ponad 3 tysiące wczasowiczów.

 

Pomorski Model Ruchu

Efektem badań oraz analiz wyników będzie Pomorski Model Ruchu.

– To odwzorowanie funkcjonowania obecnego transportu w regionie oraz prognoza jego rozwoju w perspektywie do 2050 roku – wyjaśnia Pietruszewski.

Model będzie narzędziem pomagającym w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących polityki transportowej województwa.

– Można powiedzieć w skrócie, że robimy te badania, aby lepiej wydawać pieniądze na inwestycje w transport. Dzięki wynikom będzie np. wiadomo jaka droga jest potrzebna czy jakie zmiany wprowadzić w połączeniach kolejowych – dodaje.

Co istotne Pomorski Model Ruchu będzie silnie powiązany ze Zintegrowanym Modelem Ruchu dla całej Polski oraz Gdańskim Modelem Ruchu. Badania są finansowane ze środków FEP 2021-2027. Unijne dofinansowanie wyniosło ok. 5.5 mln zł.

Porozumienie w imieniu metropolii podpisał Krzysztof Perycz-Szczepański, zastępca dyrektora OMGGS, fot. Jacek Sowa

 

Źródło: pomorskie.eu

 

 

 

  • GIWK