Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Rozpoczynamy prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla GOM!

16 stycznia została podpisana umowa z Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Wykonawca opracowania, czyli firma ATMOTERM S.A. z Opola, to doświadczone przedsiębiorstwo z ponad 30-letnią tradycją, wykonujące zlecenia dla licznego grona przedsiębiorstw i jednostek administracji samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej swoim zasięgiem obejmie 31 gmin należących do Stowarzyszenia, zostanie również wykonane opracowanie dla obszaru Związku ZIT. 
Dokument ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, takich jak:
- redukcja gazów cieplarnianych
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
- redukcja zużycia energii
- poprawa jakości powietrza.
Ponadto, przyjęcie przez jst ww. dokumentu umożliwi aplikowanie o środki finansowe w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 wielu podmiotom z terenu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, planującym realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji, rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych.

Przejdź do podstrony PGN

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013