Metropolitalne wiadomości

aktualności

Ruszył Budżet Obywatelski w naszej Metropolii

Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczął się nabór projektów, które zostaną poddane głosowaniu. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy: Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Rumi, Redy, Sopotu, Wejherowa i Władysławowa. 

Zgłoś swój pomysł i miej realny wpływ na rozwój swojego miasta. Informacje o naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego dostępne są na poniższych stronach internetowych:

Gdańsk https://tiny.pl/t7qdf

Pruszcz Gdański https://tiny.pl/t7qdz

Puck https://tiny.pl/t7qf7

Rumia https://tiny.pl/t7qf9

Reda https://tiny.pl/t7qfc

Sopot https://tiny.pl/t7qf1

Wejherowo https://tiny.pl/t7qf

Władysławowo https://tiny.pl/t7qfk

Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego (zaczerpnięta z Porto Alegre w Brazylii) pojawiła się w naszej metropolii za sprawą Sopotu, który to w 2011 r. jako pierw`szy samorząd w Polsce zaproponował swoim mieszkańcom przyjęcie współodpowiedzialności za lokalne inwestycje. Inne gminy szybko poszły w jego ślady i z roku na rok przeznaczają coraz większe kwoty na budżety obywatelskie, których społeczna popularność stale rośnie.

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest włączenie mieszkańców społeczności lokalnej we współdecydowanie na jakie cele przeznaczona będzie części budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Obywatelski stanowi formę konsultacji społecznych, jest doskonałą formą współpracy między władzami samorządowymi, a wspólnotą mieszkańców. Jego celem jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, pobudzenie zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym.